Bg.png
trikotnik-oranžni.png
puscica-levo.png
Zimsko službo oz. zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin s pluženjem, posipavanjem, ročnim in strojnim čiščenjem ter odvažanjem snega  izvajamo v skladu z vremenskimi razmerami oz. med 15. novembrom in 15. marcem; tudi letos razpolagamo z 80 plužnimi enotami, v katere je vključenih 150 sodelavcev.
Oranžno-ozadje-2.png
Obveščamo vas, da je zaradi izvedbe spremembe prometnega režima in ukrepov umirjanja prometa delna zapora Kardeljeve ceste od Ceste proletarskih brigad do Ulice Roberta Kukovca podaljšana do vključno 30. 4. 2019. Delno zaprto bo tako vozišče kot tudi pločniki in parkirišča, kot je prikazano na ortofoto posnetku. Dostop do objektov za stanovalce, dostavo in intervencijo ter reden odvoz smeti bo urejen. Prosimo za razumevanje.
Delna zapora Kardeljeve ceste
l
Uporabite spletni obrazec in nam posredujte informacije o napakah na cestah oz. pločnikih, razsvetljavi, semaforjih ali kanalizaciji
Sporočiti
želim
napako na
infrastrukturi
l
Oddajte spletno vlogo za soglasje ali naročite projekt kanalskega priključka
Potrebujem
soglasje za
priključitev na
javno kanalizacijo
l
Pošljite poizvedovanje in pridobite ugodno ponudbo
Potrebujem
izgradnjo
kanalskega
priključka
l
Tukaj najdete napotke, s katerimi vam želimo v tej neprijetni situaciji pomagati
Pajek mi je
odpeljal avto;
kako ga
dobim nazaj?
l
Oddajte spletno naročilo in se dogovorite za termin črpanja in odvoza
Naročiti
želim obvezno
praznjenje
greznice
ali MKČN
l
Oddajte spletno vlogo ali se podrobneje informirajte o postopku pridobitve gradbenega dovoljenja
Potrebujem
mnenje k
projektni
dokumentaciji
za izdajo
gradbenega
dovoljenja
l
Urediti želim plačevanje preko
trajnika ali e-računa

l
Čigave storitve plačujem
z Nigradovo položnico?

l
Želim reklamirati položnico ali
pojasnilo o položnici

l
Pregled izdanih
položnic

NOVICE

24. December 2018
Poslovne partnerje in uporabnike storitev obveščamo, da imamo od 27. 12. 2018 do vključno 2. 1. 2019 kolektivni dopust. Intervencije na področju javne...

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.