Drugi mednarodni sestanek projekta URGE

Nigradovo sodelovanje v projektu URGE (https://urbact.eu/urge), ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa URBACT, poteka zelo uspešno.

Sedaj v mesecu decembru, 9. in 10. decembra, je potekal drugi mednarodni projektni sestanek projekta URGE, ki je sedaj v drugi fazi izvedbe (Transnational Meeting *TEX 2* Phase II). Sestanek je potekal pod okriljem mestne občine Prato, Italija, v spletni obliki zaradi trenutne situacije s pandemijo COVID-19.

Sestanek je bil posvečen sledečim temam: upravljanje in človeški viri na področju krožnega gospodarstva v gradbeništvu, s potrebno osredotočenostjo na sledeča področja:

  • izboljšanje znanja, komunikacija za ozaveščanje, senzibilizacija, usposabljanje in (certificirano) izobraževanje;
  • konkretne strategije krožnega gospodarstva in integrirane politike;
  • politična priporočila iz izkušenj, pridobljenih pri izvajanju projektov krožnega gospodarstva.

Predstavitve so bile nadvse zanimive, kakor je tudi diskusija bila konstruktivna, dinamična in zelo plodna. Tudi timske aktivnosti, delo v parih med projektnimi partnerji, kakor tudi delavnični del sestanka so kljub poteku v online okolju, odlično in vrhunsko bile izvedene.

The Second International Meeting of the URGE Project

Nigrad's participation in the URGE project (https://urbact.eu/urge), co-financed by the European Commission under the URBACT program, continues very successfully.

Now in December, December 9 and 10, the second international project meeting of the URGE project took place, which is now in the second phase of implementation (Transnational Meeting * TEX 2 * Phase II). The meeting was hosted digitally by the Municipality of Prato due to the current situation with the COVID-19 epidemic.

The meeting focused on the following themes: Governance and Human resources; with a more specific focus on:

  • Knowledge enhancement, communication for awareness-raising, sensitivitization, training, and (certified) education;
  • Concrete circular economy strategies and integrated policies;
  • Political recommendations out of the lessons learned from the implementation of CE projects.

The presentations were extremely interesting, as well as the discussions were constructive, dynamic, and very fruitful. The team activities, work in pairs between the project partners, as well as the workshop part of the meeting was excellent and top-notch, despite putting it in the online environment.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.