Drugi panel deležnikov projekta CINDERELA

Nigradovo sodelovanje v projektu CINDERELA (https://www.cinderela.eu/), ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Horizon 2020/Obzorje 2020, je zelo uspešno in je prešlo v drugo polovico trajanja.

V mesecu maju, 12. maja, je potekal že drugi panel deležnikov projekta CINDERELA. Le-ta je zaradi trenutne situacije z epidemijo COVID-19 potekal online, v okolju Zoom. Konzorcij projekta CINDERELA je z veseljem delil izkušnje in osvojena znanja ter predstavil napredek, ki smo ga partnerji dosegli od prvega panela do sedaj. Med drugim smo uspeli pridobiti potrebna dovoljenja za vse demonstracije v vseh državah in tako se pilotna proizvodnja novih gradbenih materialov iz recikliranih agregatov in dela ostalih nenevarnih gradbenih odpadkov lahko izvaja. V postopku pridobivanja dovoljenj in certificiranja novih gradbenih izdelkov smo iz prve roke spoznali izzive uporabe alternativnih gradbenih izdelkov na osnovi SRM. Konzorcij projekta CINDERELA je med panelom z zainteresiranimi deležniki v projektu delil svoje znanje o pomanjkljivostih zakonodaje in možnih rešitvah na tem področju. Rezultat je bil zanimiv in dinamičen sestanek s spodbudnimi konstruktivnimi razpravami vseh udeležencev.

 

Second Stakeholder Panel of the CIDNERELA Project

Nigrad's participation in the CINDERELA project (https://www.cinderela.eu/), co-financed by the European Commission under the Horizon 2020 program, continues successfully and is in its second half. 

Now in May, on May 12, the second stakeholder panel of the CINDERELA project took place. Due to the current situation with the COVID-19 pandemic, it was hosted online, in the Zoom environment. CINDERELA project consortium was pleased to announce that important progress was made since the first panel. Among other things, we managed to obtain the necessary permits, as a result, the pilot production of SRM-based construction products and the demo construction can now be carried out in full. In the process of obtaining permits and certification of construction products, we learned the challenges of using alternative SRM-based construction products firsthand. The CINDERELA consortium shared their knowledge of the shortcomings of the legislation and possible solutions with project stakeholders during the panel. The result was an interesting and active meeting with stimulated constructive discussions.

  

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.