Drugo srečanje lokalne mreže deležnikov URGE

Nigradovo sodelovanje v projektu URGE (https://urbact.eu/urge), ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa URBACT, se uspešno nadaljuje. Konec tega meseca smo izvedli že drugo srečanje lokalne mreže deležnikov URBACT Local Group (ULG), tokrat prek spleta. Na sestanku smo se posvetili detajlni analizi vseh deležnikov projekta z različnih vidikov in ravni ter koprodukciji in pripravi akcijskega načrta (Integrated Action Plan) in prehodno osnovnega zemljevida za to (IAP Roadmap). IAP Roadmap je zemljevid mejnikov in ukrepov, ki jih moramo izvesti za izdelavo celostnega akcijskega načrta.

Diskusija je bila konstruktivna, dinamična in zelo plodna; prepričani smo, da bo naša lokalna mreža deležnikov URGE uspešno delovala ves čas trajanja projekta.

Člani naše ULG so:

 • Tomaž Kancler – MOM, občinski urbanist
 • Brina Lazar – MOM, projektna pisarna
 • Kim Mezga – ZAG (Zavod za gradbeništvo Slovenije)
 • Petra Vrhovnik – ZAG (Zavod za gradbeništvo Slovenije)
 • Bojan Žlender – Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM)
 • Brina Novak – Inštitut Wcycle Maribor
 • Nenad Duvnjak – Snaga Maribor, d. o. o
 • Tadej Žurman – Deltaplan, d. o. o.
 • Mirko Špinzer – Deltaplan, d. o. o.
 • Andreja Budar – KIRON: društvo za razvoj kvalitete življenja
 • Borut Hojnik – Nigrad, d. o. o.
 • Matej Majerič – Nigrad, d. o. o.
 • Tomislav Ploj – Nigrad, d. o. o.
 • Nuša Lazar – ULG koordinatorica (Dekorina, d. o. o./Nigrad, d. o. o.)

Vsem članom ULG se še enkrat zahvaljujemo za njihovo sodelovanje, odlično in plodno diskusijo ter vse predloge, ki smo jih na sestanku skupaj oblikovali.

The second meeting of the URGE local stakeholder network

Nigrad's participation in the URGE project (https://urbact.eu/urge), co-financed by the European Commission under the URBACT program, continues successfully. At the end of this month, we held the second meeting of the URBACT Local Group (ULG). Due to the current situation with the COVID-19 epidemic, this took place online, in the MS Teams environment. The meeting focused on a detailed analysis of all project stakeholders from different perspectives and levels of integration, as well as the co-production and preparation of an Integrated Action Plan and a transitional basic map (IAP Roadmap). The IAP Roadmap is a map of the milestones and actions we need to take to produce a comprehensive action plan.

The discussion was constructive, dynamic, and very fruitful and we are confident that our local network of URGE stakeholders will operate successfully throughout the project.

The members of our ULG are:

 • Tomaž Kancler – MOM; Municipal Urban Planner
 • Brina Lazar – MOM; Project office
 • Kim Mezga – ZAG (Slovenian National Building and Civil Engineering Institute)
 • Petra Vrhovnik – ZAG (Slovenian National Building and Civil Engineering Institute)
 • Bojan Žlender – Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture (University of Maribor)
 • Brina Novak – Wcycle Institute Maribor
 • Nenad Duvnjak – Snaga Maribor, d. o. o.
 • Tadej Žurman – Deltaplan, d. o. o.
 • Mirko Špinzer – Deltaplan, d. o. o.
 • Andreja Budar – KIRON: society for the development of quality of life
 • Borut Hojnik – Nigrad, d. o. o
 • Matej Majerič – Nigrad, d. o. o.
 • Tomislav Ploj – Nigrad, d. o. o.
 • Nuša Lazar – ULG coordinator (Dekorina, d. o. o./Nigrad, d. o. o.)

We would like to thank all ULG members once again for their cooperation, excellent and fruitful discussion, and all the proposals we made together at the meeting.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.