Gradbeno dovoljenje Dogoše

Po letu dni inovativnih postopkov za pridobivanje gradbenega dovoljenja preko začasne rabe prostora, preverbe možnosti
gradnje ter sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve na 11.seji Mestnega sveta občine Maribor smo dne 17.7 2020
pridobili gradbeno dovoljenje za demonstracijski objekt v Dogošah na lokaciji bodočih manipulativnih površin za potrebe
Nigradovega obratovanja.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.