Javna naročila

Temeljni cilj javnega naročanja v družbi Nigrad, d. d., je gospodarna nabava blaga, storitev ali gradbenih del. Javno naročanje izvajamo kot posredni uporabnik lokalnega proračuna v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3). Neodvisno od vrste ali velikosti posla spoštujemo temeljne zaveze javnega naročanja, tj. gospodarna poraba javnih sredstev, enakopravnost ponudnikov, transparentnost postopka oddaje javnega naročila in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Na ta način v našem podjetju vodimo vsa javna naročila.

Aktualna javna naročila

VRSTE POSTOPKA:
PJN:
Objava na portalu JN
NMV:
Postopek NMV
OST:
Ostalo
DATUM OBJAVE PREDMET NAROČANJA OZNAKA ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB STATUS
04. 11. 2019 Vzdrževanje potopnih valjev JN 25/19-NMV

14. 11. 2019 do 10:00 ure

Prejemanje ponudb
Javno odpiranje ponudb:

14. 11. 2019 ob 11:00 uri

Pogajanja:
Ne
23. 10. 2019 Nakup vozila za čiščenje kanalizacije JN 24/19-NMV

21. 11. 2019 do 10:00 ure

Prejemanje ponudb
Javno odpiranje ponudb:

21. 11. 2019 ob 11:00 uri

Pogajanja:
Ne

Arhiv javnih naročil

Datum objave Datum poteka Naslov/
Priponke
Vrsta postopka Oznaka javnega naročila Predmet javnega
naročila
           

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.