Javna naročila

Temeljni cilj javnega naročanja v družbi Nigrad, d. d., je gospodarna nabava blaga, storitev ali gradbenih del. Javno naročanje izvajamo kot posredni uporabnik lokalnega proračuna v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3). Neodvisno od vrste ali velikosti posla spoštujemo temeljne zaveze javnega naročanja, tj. gospodarna poraba javnih sredstev, enakopravnost ponudnikov, transparentnost postopka oddaje javnega naročila in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Na ta način v našem podjetju vodimo vsa javna naročila.

Aktualna javna naročila

VRSTE POSTOPKA:
PJN:
Objava na portalu JN
NMV:
Postopek NMV
OST:
Ostalo
DATUM OBJAVE PREDMET NAROČANJA OZNAKA ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB STATUS
14. 11. 2018 Deratizacija kanalizacijskega omrezja 5/15/NMV

15.04.2015

Prejemanje ponudb zaključeno
Javno odpiranje ponudb:

15.04.2015

Pogajanja:
Ne
14. 11. 2018 Dobava gramoznih agregatov, beton in betonskih izdelkov JN 18/18-OP

dan: 18.9.2018
ura:  12:00
v sistemu e-JN, kot je predpisano v razpisni dokumentaciji
 

Prejemanje ponudb zaključeno
Javno odpiranje ponudb:

dan: 18.9.2018
ura:  12:01
v sistemu e-JN
 

Pogajanja:
Ne
25. 07. 2018 Nakup delovne zaščitne opreme 19/18-NMV

dan: 7.8.2018
ura:  12:00
v sistemu e-JN, kot je predpisano v razpisni dokumentaciji
 

Prejemanje ponudb zaključeno
Javno odpiranje ponudb:

dan: 7.8.2018
ura:  12:01
v sistemu e-JN
 

Pogajanja:
Ne
25. 07. 2018 Vzdrževanje strojnih in transportnih sredstev(STS) ter dobava rezervnih delov 13/18-OP

dan: 30.8.2018
ura:  12:00
v sistemu e-JN, kot je predpisano v razpisni dokumentaciji
 

Prejemanje ponudb zaključeno
Javno odpiranje ponudb:

dan: 30.08.2018
ura:  12:01
v sistemu e-JN
 

Pogajanja:
Ne
18. 07. 2018 Dobava vertikalne prometne signalizacije in prometne opreme 14/18-NMV

dan: 7.8.2018
ura: 11:00
v sistemu e-JN, kot je predpisano v razpisni dokumentaciji

Prejemanje ponudb zaključeno
Javno odpiranje ponudb:

dan: 7.8.2018
ura: 12:00
v sistemu e-JN
 

Pogajanja:
Ne
10. 07. 2018 Prevozne in strojne storitve JN 15/18-OP

dan: 8.8.2018
ura:  9:00
v sistemu e-JN, kot je predpisano v razpisni dokumentaciji
 

Prejemanje ponudb zaključeno
Javno odpiranje ponudb:

dan: 8.8.2018
ura:  10:00
v sistemu e-JN
 

Pogajanja:
Ne
15. 06. 2018 Odstranjevanje plevela iz javnih površin na področju MOM 16/18-NMV

dan: 2.7.2018
ura:  10:00
v sistemu e-JN, kot je predpisano v razpisni dokumentaciji

Prejemanje ponudb zaključeno
Javno odpiranje ponudb:

dan: 2.7.2018
ura:  11:00
v sistemu e-JN
 

Pogajanja:
Ne
01. 06. 2018 Nakup tovornih vozil in strojev z nizkimi emisijami JN 12/18-OP

dan: 6.7.2018
ura:  12:00
v sistemu e-JN, kot je predpisano v razpisni dokumentaciji
 

Prejemanje ponudb zaključeno
Javno odpiranje ponudb:

dan: 6.7.2018
ura:  13:00
v sistemu e-JN

Pogajanja:
Ne
22. 05. 2018 Odstranjevanje plevela iz javnih površin na področju MOM 16/18-NMV

dan: 2.7.2018
ura:  10:00
v sistemu e-JN, kot je predpisano v razpisni dokumentaciji
 

Prejemanje ponudb zaključeno
Javno odpiranje ponudb:

dan: 2.7.2018
ura:  11:00
v sistemu e-JN
 

Pogajanja:
Ne
21. 05. 2018 Prevzem nastalih odpadkov v podjetju Nigrad d.d. v skladu z določili 24. člena Uredbe o odpadkih JN 9/18-OP

dan: 22.06.2018
ura:  11:30
v sistemu e-JN, kot je predpisano v razpisni dokumentaciji

Prejemanje ponudb zaključeno
Javno odpiranje ponudb:

dan: 22.06.2018
ura:  12:00
v sistemu e-JN
 

Pogajanja:
Ne
21. 05. 2018 Dobava dizelskega goriva JN 10/18-OP

dan: 27.06.2018
ura:  11:30
v sistemu e-JN, kot je predpisano v razpisni dokumentaciji

Prejemanje ponudb zaključeno
Javno odpiranje ponudb:

dan: 27.06.2018
ura:  12:30
v sistemu e-JN

Pogajanja:
Ne
26. 03. 2018 Sukcesivna dobava cestne barve 4/15/NMV

10.04.2015

Objava na portalu JN

Prejemanje ponudb zaključeno
Javno odpiranje ponudb:

PJN

Pogajanja:
Ne
Prenesi dokumentacija:

Arhiv javnih naročil

Datum objave Datum poteka Naslov/
Priponke
Vrsta postopka Oznaka javnega naročila Predmet javnega
naročila
26.03.2015 10.04.2015 Sukcesivna dobava cestne barve PJN 4/15/NMV Sukcesivna dobava cestne barve
31.03.2015 15.04.2015 Deratizacija kanalizacijskega omrezja NMV 5/15/NMV Deratizacija kanalizacijskega omrezja
01.04.2015 12.05.2015 - Dobava asfaltnih zmesi
- Dopolnitev 1
- Dopolnitev 2
OST 3/15/P Dobava asfaltnih zmesi
06.05.2015 19.05.2015 - Sukcesivna dobava delovne zaščitne opreme
- Dopolnitev 1
NMV 6/15/NMV Sukcesivna dobava delovne zaščitne opreme
19.05.2015 04.06.2015 Dobava tovornih kombijev furgon NMV 2/15/NMV Dobava tovornih kombijev furgon
11.06.2015 01.07.2015 Vzdrzevanje potopnih valjev NMV 7/15/NMV Vzdrzevanje potopnih valjev
11.06.2015 01.07.2015 Izvajanje kljucavnicarskih storitev NMV 8/15/NMV Izvajanje kljucavnicarskih storitev

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.