Javna kanalizacija

V družbi Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o., se že več kot 50 let ukvarjamo z dejavnostmi za zmanjševanje možnosti onesnaževanja čistih vodnih virov, skrbimo za nemoten odvod po kanalizacijskem sistemu in izvajamo aktivnosti za njegovo nemoteno delovanje.

Javna kanalizacija

Vzdrževanje sistema javne kanalizacije je naša osnovna dejavnost, v vzdrževanju imamo 681 km kanalizacijskega omrežja s 161 objekti in 8 čistilnimi napravami. Svoje aktivnosti aktivno usmerjamo v zagotavljanje pretočnosti kanalizacijskih omrežij, v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pa načrtujemo posodabljanje in izvajamo sanacije javnega kanalizacijskega omrežja.

Opravljenje del, ki jih izvajamo v službi kanalizacija kot gospodarska javna služba:

 • odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode,
 • vzdrževanje kanalizacijskega omrežja,
 • izvajanje čiščenja in vzdrževanje čistilnih naprav, v občini Pesnica, Kungota, Šentilj,
 • prediranje in redno čiščenje zamašenih kanalizacijskih cevi,
 • črpanje in odvoz blata iz pretočnih greznic, nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
 • snemanje kanalizacijskih cevi,
 • meritve pretokov v okviru javne službe na javnem kanalizacijskem sistemu.

Kot koncesionar ali z občinskim odlokom pooblaščeni izvajalec gospodarske javne službe (odvajanje, čiščenje ali oboje) smo prisotni v Mestni občini Maribor ter v občinah Hoče-Slivnica, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica in Šentilj.

Kanalizacijski sistem v vzdrževanju Javnega podjetja Nigrad, komunalno podjetje d. o. o. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

Občina

Površina (km2)

Število prebivalcev - osebe s prijavljenim stalnim prebivališčem

Dolžina kanalizacije (km)

Število priključkov

Število čistilnih naprav

Število črpališč

Razbremenilniki večjih dimenzij

Maribor

147,5

104.069

479,4

24.494

-

35

61

Hoče-Slivnica

53,7

11.496

77,9

2.518

-

14

4

Kungota

49,0

4.888

10,9

347

 1. ČN SVEČINA
 2. ČN KUNGOTA

4

1

Miklavž na Dravskem polju

12,5

6.832

51,9

2226

-

11

4

Pesnica

75,8

7.295

19,1

519

 

 1. ČN PESNICA
 2. ČN PERNICA

14

1

Šentilj

65,0

8.328

47,5

979

 1. ČN ŠENTILJ MEJA
 2. ČN ŠENTILJ JUG
 3. ČN SELNICA OB MURI
 4. ČN CERŠAK

8

4

Skupaj

403,5

142.908

686,9

31038

8

86

75

Datum: 19.10.2022

 

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.