Javne prometne površine

Zagotavljanje urejenih prometnih površin ter stalen nadzor nad prevoznostjo cest in stanjem javnih prometnih površin (JPP) je osnovni pogoj za vzdrževanje dobre mobilnosti. V grobem preseku vzdržujemo pribl. 800 km cest in 450 km pločnikov, če upoštevamo tudi javne zelenice in površine, kot so stopnišča, železniški prehodi in podhodi, pa številke krepko narasejo.

Zimska služba

S 15. novembrom se na slovenskih cestah uradno začne zimska sezona, ki koledarsko traja vse do 15. marca 2020. Pooblaščeni izvajalec zimske službe na območju Mestne občine Maribor je družba Nigrad, d. d., ki zimska vzdrževalna dela opravlja skupaj s kooperanti in podizvajalci. V tem času so enote zimske službe v stalni pripravljenosti, vsa vozila v prometu pa morajo biti ustrezno opremljena z zimsko opremo. V izvajanje zimske službe je vključen tudi Režijski obrat Mestne občine Maribor, ki sodeluje pri ročnem čiščenju na dogovorjenih lokacijah v mestu.

Načrt zimske službe je usklajen s potrebami mestnih četrti in krajevnih skupnosti in obsega naslednja zimska vzdrževalna dela:

 • označba cest s snežnimi koli: 193 km
 • deponije za ročni posip: 234
 • ceste in ulice: 746,6 km
 • pločniki: 464 km
 • avtobusna postajališča: 376
 • stopnišča: 42
 • parkirišča: 29,1 km2
 • parkirna mesta: 2,3 km2 (modra cona), 26,6 km2 (bela cona)
 • večji mostovi in nadvozi: 8
 • večja križišča: 69
 • prehodi za pešce: 942

Veliko težavo pri izvajanju zimske službe predstavljajo nepravilno parkirana ali zapuščena vozila na izpostavljenih točkah, ki ovirajo pluženje in čiščenje prometnih površin. Člani operativnega štaba zimske službe zato občane pozivajo, naj v času snežnih padavin svoja vozila odstranijo z javnih površin in omogočijo neovirano delo pri pluženju in posipu. Pluženje v ožjih ulicah in strnjenih naseljih je predvsem zaradi neodgovorno parkiranih vozil velikokrat oteženo. V primeru prijave jih bo po odredbi Medobčinskega redarstva odpeljalo specialno vozilo »pajek«.

Posip in pluženje cest

Skupna dolžina: 746,6 km

1. prioriteta: glavne in zbirne ceste: 209,2 km

2. prioriteta: lokalne in strme ceste: 137,4 km

3. prioriteta: javne poti in krajevne ceste: 400 km

Čiščenje pločnikov

Skupna dolžina: 646,5 km

1. prioriteta: 282,3 km

2. prioriteta: 181,7 km

Ročno čiščenje: 0,5 km

Spremljanje izvedbe

Vsa vozila, vključno z vozili kooperantov in podizvajalcev, so opremljena s sistemom GPS, ki omogoča sledenje, navigacijo, komunikacijo in upravljanje z voznim parkom. Ta oprema zagotavlja centralni nadzor voznega parka in komunikacijo z vozili prek mobilnega omrežja. Takšen način spremljanja plužnih enot omogoča večjo učinkovitost vozil, ob tem pa tudi sledljivost in dokumentiranje izvajanja del.

Podatki o obsegu izvedenih del v zimski službi 2017/2018:

 • pluženje cest: 22 akcij
 • posip cest: 40 akcij
 • porabljena sol za posip: 4.300 t

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.