Mednarodni sestanek projekta URGE – TEX3

Nigradovo sodelovanje v projektu URGE (https://urbact.eu/urge), ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa URBACT, zelo uspešno poteka.

Sedaj v mesecu marcu, 16. in 17. marca, je bil izveden že tretji mednarodni projektni sestanek projekta URGE (Transnational Meeting *TEX 3* Phase II). Sestanek je potekal pod okriljem medobčinskega združenja okrožja Oeste (Comunidade Intermunicipal do Oeste), Portugalska, v online obliki zaradi trenutne situacije s pandemijo COVID-19.

Sestanek je bil posvečen sledečim temam: podrobnejše mapiranje tokov in organizacija postopkov obravnave gradbenih odpadkov, bolj detajlno pa spodaj navedenim področjem:

  • Monitoring spremenljivk za oceno učinkovitosti procesa skozi celoten življenjski cikel gradbenega projekta.
  • Uporaba koncepta 4R v gradbenem sektorju.
  • Mapiranje tokov (masni tokovi gradbenih odpadkov).
  • Zbiranje in upravljanje sekundarnih virov za potrebe gradbeništva.

Predstavniki Nigrada so imeli priložnost deliti dobre prakse in izkušnje na temo aktivnosti krožnega gradbeništva, ki jih v podjetju že izvajamo. Predstavitve so bile nadvse zanimive, diskusije aktivne in konstruktivne izsledki pa bodo več kot uporabni za naše nadaljnje delo. Tudi timske aktivnosti, delo v parih med projektnimi partnerji, kakor tudi delavnični del sestanka so kljub poteku v online okolju, odlično in vrhunsko bile izvedene.

 

Transnational Meeting of the URGE Project – TEX3

Nigrad's participation in the URGE project (https://urbact.eu/urge), co-financed by the European Commission under the URBACT program, continues very successfully.

Now in March, March 16, and 17, the third international project meeting of the URGE project took place (Transnational Meeting *TEX 3* Phase II). The meeting was hosted digitally by The Inter-municipal Community of Oeste (OesteCIM), Portugal, due to the current situation with the COVID-19 pandemic. 

The meeting focused on the following themes: mapping and organization of procedures, more detailed:

  • Monitoring of variables, to assess the effectiveness of the process, throughout the life cycle of a building construction project.
  • Application of the 4R concept to the building sector.
  • Mapping of flows.
  • Collection and management of secondary resources.

Representatives of Nigrad had the opportunity to share our good practices and experiences on the topic of circular construction activities, which we are already carrying out in the company. All the presentations were very interesting, and the discussions were active and constructive. The results will be more than useful for our further work. The team activities, work in pairs between the project partners, as well as the workshop part of the meeting was excellent and top-notch, despite putting it in the online environment.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.