Na delavnici CinderOSS sodelovali tudi predstavniki Nigrada

V četrtek, 14. januarja 2021 je potekala prva delavnica na temo CinderOSS informacijska rešitev "vse na enem mestu", ki jo je pod okriljem projekta CINDERELA (sheme Obzorje 2020/Horizon 2020) organiziral Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG), kot vodja omenjena projekta.

Namen delavnice je bil zainteresirani javnosti ponuditi možnost soustvarjanja informacijske rešitve CINDERELA “vse na enem mestu”, CINDERELA one stop shop (CinderOSS). CinderOSS je celovito digitalno poslovno okolje, ki ponuja različne storitve udeležencem v vrednostnih verigah, ki so povezane z gradbenim sektorjem. V prvi vrsti gre za podporo pri vzpostavljanju t.i. krožnih ekonomskih modelov preko zapiranja materialih zank gradbenih odpadkov v lokalen okolju. Trenutni nabor storitev je ponuja pomoč pri: (1) razvoju krožnih poslovnih modelov v gradbenih podjetjih; (2) vzpostavljanju poslovnih vrednostnih verig, ki temeljijo na sekundarnih surovinah in sicer na lokalni in regionalni ravni; (3) ustvarjanju B2B partnerstev med lokalnimi in regionalnimi partnerji.

Na delavnici je bil najprej predstavljen koncept informacijske rešitve, sledila je demonstracija delovanja že razvitih funkcionalnosti ter predstavitev idejnih rešitev funkcionalnosti, ki so še v razvoju. Potekala je tudi kritična diskusija, katere cilj je bil doseči, da bi lahko storitve spletne platforme čim bolj približali potrebam končnih uporabnikov.

Nigrad, d. o. o., je eden izmed projektnih partnerjev projekta CINDERELA (https://www.cinderela.eu/) in predstavniki podjetja so aktivno sodelovali na omenjeni delavnici ter podali odlične predloge, ideje in zamisli za uspešno finalizacijo informacijske rešitve CinderOSS.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.