Nigrad danes s predstavniki KS o aktualnih vsebinah

Uprava ter vodji oddelkov in služb družbe Nigrad, d. d., so se danes popoldne na sedežu družbe na delovnem srečanju sestali s predstavniki Krajevnih skupnosti Bresternica-Gaj, Pekre, Kamnica in Razvanje.

Današnje obdobno srečanje je pomenilo pregled rednih vzdrževalnih del, ki jih družba Nigrad, d. d., v okviru KS opravlja na javnih prometnih in zelenih površinah, kanalizacijskem omrežju in javni razsvetljavi. Z direktorjem Matjažem Krevljem, namestnikom vodje Službe javne prometne površine Dejanom Stevičem, vodjo Službe javna razsvetljava in prometna semaforizacija Andrejem Kačičem in načrtovalcem Zimske službe Brankom Novakom so poleg pregleda rednega vzdrževanja in aktualnih občinskih projektov, ki jih izvaja Nigrad, vpogledali v nastajajoče načrte za Zimsko službo v sezoni 2018/2019; ta traja od 15. novembra 2018 do 15. marca 2019, govorili pa so tudi o praznični razsvetljavi. V Mariboru bomo namreč obnovljeno in dopolnjeno svetlobno okrasitev mesta, to bo predvidoma v petek, 23. novembra, prižgali kot prvi v Sloveniji. Nigrad kot izvajalec javne službe odvajanja odpadnih voda ponovno obvešča občane, naj padavinske vode izločijo iz sistema javne kanalizacije.

Matjaž Krevelj: »Sodelovanje s predstavniki KS ocenjujem kot dobro in plodno, saj je zelo pomembno, da jim Nigrad kot institucija, ki vzdržuje večino mariborske infrastrukture, prisluhne.«

Direktor družbe Nigrad, d. d., Matjaž Krevelj je o srečanju dejal: »Tako kot s predstavniki mestnih četrti se tudi s predstavniki krajevnih skupnosti skoordiniramo dvakrat letno, tj. pred in po Zimski službi. Skupaj pregledamo aktualne zadeve, pri čemer smo na naši strani še posebej pozorni na predloge, ki jih sogovorniki s KS predstavijo kot dopolnitve obstoječih načrtov. Sodelovanje s predstavniki KS ocenjujem kot dobro in plodno, saj je zelo pomembno, da jim Nigrad kot institucija, ki vzdržuje večino mariborske infrastrukture, prisluhne. Vsekakor vsakodnevno aktivno delamo na tem, da našo vključenost v lokalna okolja še poglobimo in izboljšamo.«

Stanislav Kozar: »Takšnega sodelovanja si želimo tudi v prihodnje.«

Stanislav Kozar, predsednik KS Razvanje: »Glede na to, da se nam 4-letni mandat izteka, ugotavljam, da je bilo sploh v zadnjih 2 letih sodelovanje z Nigradom zelo produktivno. Na vse pripombe, ki jih imamo v KS, se Nigrad odziva pravočasno in s skupnimi močmi rešimo nastali problem. Problemov, kot veste, pa je v krajevnih skupnostih veliko, od pluženj pozimi do košnje poleti, vzdrževanja cest itn. Takšnega sodelovanja si želimo tudi v prihodnje.«

Tudi letos 80 plužnih enot, v katere bo vključenih 150 sodelavcev

Dejan Stevič: »Da bi zagotovili čim bolj optimalno storitev, ki jo vsekakor prilagajamo zahtevam lokalnega okolja, še pred nastopom zimske sezone uskladimo Program izvajanja Zimske službe tudi s predstavniki krajevnih skupnosti.«

Dejan Stevič, namestnik vodje Službe javne prometne površine, kamor v zimski sezoni spada tudi Zimska služba, je dodal: »Naša družba bo tudi letos pooblaščeni izvajalec Zimske službe na območju Mestne občine Maribor. Zimska vzdrževalna dela na javnih prometnih površinah, ki obsegajo pluženja, posipe ter ročno in strojno odstranjevanje ter odvoz snega, bomo tudi letos izvajali skupaj s kooperanti in podizvajalci. Da bi zagotovili čim bolj optimalno storitev, ki jo vsekakor prilagajamo zahtevam lokalnega okolja, še pred nastopom zimske sezone uskladimo Program izvajanja Zimske službe tudi s predstavniki krajevnih skupnosti. Plužnih enot bo tudi letos 80, skupino, zadolženo za zimsko vzdrževanje, pa bo sestavljalo 150 delavcev.«

Naslednjič s predstavniki KS pomladi 2019 

Naslednje redno srečanje s predstavniki krajevnih skupnosti bo pomladi 2019, po koncu zimske sezone, ko jim bodo Nigradovi vodje gospodarskih javnih služb predstavili rezultate izvajanja pretekle Zimske službe in načrte za sanacijo cest po zimi.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.