Nigrad s predstavniki MČ o tekočih zadevah

Predstavniki družbe Nigrad, d. d., so se včeraj popoldne na sedežu družbe sestali s predstavniki Mestnih četrti Center, Koroška vrata, Nova vas, Tabor, Radvanje in Tezno.

Na dnevnem redu tokratnega rednega obdobnega srečanja je bil pregled do sedaj opravljenega v okviru letnega vzdrževanja cest in pločnikov ter kanalizacijskega omrežja in javne razsvetljave. Z vodji gospodarskih javnih služb – Jožetom Planincem (Javne prometne površine), Dejanom Tacerjem (Kanalizacija) in Andrejem Kačičem (Javna razsvetljava in prometna semaforizacija) so poleg rednega vzdrževanja in aktualnih občinskih projektov v izvajanju Nigrada pregledali tudi načrte za Zimsko službo v sezoni 2018/2019, ki se uradno začne v četrtek, 15. novembra, in traja do 15. marca prihodnje leto, dotaknili pa so se tudi praznične okrasitve mesta; Maribor bo namreč obnovljeno in dopolnjeno praznično razsvetljavo, o čemer bo več znanega kmalu, prižgal kot prvi v Sloveniji, predvidoma v petek, 23. novembra. Nigrad kot izvajalec javne službe odvajanja odpadnih voda ponovno obvešča občane, naj padavinske vode izločijo iz sistema javne kanalizacije.

Matjaž Krevelj: »S predstavniki MČ dobro sodelujemo, njihovim predlogom vselej prisluhnemo ...«

Direktor družbe Nigrad, d. d., Matjaž Krevelj je ob tem povedal: »S predstavniki mestnih četrti se na skupinski koordinaciji sestanemo dvakrat letno, teme, ki jih obravnavamo, pa se dotikajo tekočih zadev in načrtov za bližnjo prihodnost. Na današnjem srečanju smo tako pregledali izvajanje naših dejavnosti skozi poletje in uskladili načrte za izvajanje javnih služb, s poudarkom na Zimski službi. S predstavniki MČ dobro sodelujemo, njihovim predlogom vselej prisluhnemo, skupaj poiščemo načine, kako našo vključenost v lokalna okolja še izboljšati, in tako bo tudi v prihodnje.«

Izvajalec Zimske službe na območju Mestne občine Maribor tudi letos družba Nigrad, d. d.

Jože Planinc: »Z informacijami iz prve roke se lahko orientiramo po tem, kaj od nas občani najbolj potrebujejo.«

Jože Planinc, vodja Službe javne prometne površine, je dodal: »Pooblaščeni izvajalec Zimske službe na območju Mestne občine Maribor bo tudi letos naša družba, ki bo dela izvajala skupaj s kooperanti in podizvajalci. S predstavniki MČ vsakoletno pred vstopom v zimsko sezono še enkrat pregledamo delovanje Zimske službe v pretekli sezoni, naše druženje pa je konstruktivno, saj z njihove strani dobimo informacije iz prve roke in tako se lahko orientiramo po tem, kaj od nas občani najbolj potrebujejo. Program izvajanja Zimske službe je tako usklajen z zahtevami skupnosti, sledi natančen pregled plužnih enot, ki jih bo tudi letos 80, v okviru Zimske službe pa bo sodelovalo 150 delavcev.«

Naslednjič s predstavniki MČ pomladi 2019

Naslednje redno srečanje s predstavniki mestnih četrti bo pomladi 2019, ko jim bodo Nigradovi vodje gospodarskih javnih služb predstavili izsledke izvajanja pretekle Zimske službe in načrte za sanacijo cest po zimskem obdobju.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.