O nas

Družba Nigrad, d. d., opravlja komunalne dejavnosti, 
organizirane kot gospodarske javne službe, za potrebe lokalnih skupnosti, 
podjetij, ustanov in individualnih naročnikov. Dejavna je v SV-Sloveniji, 
predvsem na širšem območju mesta Maribor.

Evropski projekti

Z uspešno participacijo na razpisu Obzorje 2020 (HORIZON 2020 CIRC: 2016–2017) se je družba Nigrad, d. d., ob podpori Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) uvrstila med eminentne evropske institucije, ki bodo do leta 2022 demonstrirale učinkovito izrabo gradbenih, industrijskih in komunalnih odpadkov. V Sloveniji se je v letu 2016 zbralo 5,498 milijona ton odpadkov, od česar jih je bilo največ gradbenih (2,165 milijona ton oz. 39 %), sledijo pa komunalni (0,982 milijona ton oz. 18 %) in industrijski odpadki iz termičnih procesov (0,905 milijona ton oz. 17 %). Glede na to, da je gradbeništvo največji povzročitelj odpadkov, pri izvajanju gradbenih del (predvsem zemeljskih) pa je možno predelane odpadke uporabiti v velikih količinah, je vstop v cikel krožnega gospodarstva neizbežen. To je tudi poglavitni razlog, da je Nigrad s partnerji (MO Maribor, Snaga Maribor in Energetika Maribor) soustanovil Inštitut Wcycle; pod njegovim okriljem intenzivno izvaja aktivnosti v zvezi s prehodom v nov ekonomski in poslovni model učinkovitega upravljanja z viri, najaktualnejši Nigradov projekt, ki ga sofinancira EU, pa je CINDERELA, ki se izvaja v okviru največjega evropskega programa za raziskave in razvoj HORIZON 2020. S tem projektom se družba Nigrad, d. d., osredotoča na prihajajočo intenzivnejšo urbano gradnjo, saj je predvideno, da bo do leta 2050 v urbanih središčih živelo skoraj 86 % svetovne populacije. Ker je gradbeništvo velik porabnik surovin, so novi, bolj trajnostni pristopi, ki so hkrati tudi ekonomsko učinkovitejši, nujni; model, ki jih uvaja, med drugim vključuje uporabo sekundarnih surovin, ki nastanejo z recikliranjem gradbenih, industrijskih, rudarskih in tudi nekaterih komunalnih odpadkov. Eden od projektnih ciljev je oblikovati krožni model izrabe virov, s katerim se bodo negativni vplivi na okolje zmanjšali za do 20 %. To naj bi dosegli z uvedbo dobavnih verig krožnega urbanega gradbeništva, s čimer naj bi se za kar 30 % povečalo recikliranje odpadkov iz domene gradbenih in rušilnih del. V okviru projekta bo razvit sistem opravljanja storitev na enem mestu CinderOSS, ki bo demonstriran v različno velikih mestih v Evropi, deloma tudi v Mariboru. Projekt se bo izvajal od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2022 in bo pomembno vplival na prehod k bolj trajnostnemu gospodarstvu v Evropi in Sloveniji. Gre za prvi tovrstni projekt, ki slovenskim izvajalcem v štirih letih namenja skoraj 1,7 milijona evropskih sredstev, Nigradovi partnerji pa so ugledne evropske institucije, med katerimi še posebej izstopajo Univerza Luigi Bocconi iz Milana, Institut Tecnalia iz San Sebastiana in Tehniška univerza Delft iz Nizozemske. Skupna vrednost projekta CINDERELA sicer znaša 7.772.706,25 EUR, od česar prispeva Evropska unija 6.729.219,00 EUR.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.