O nas

Družba Nigrad, d. d., opravlja komunalne dejavnosti, 
organizirane kot gospodarske javne službe, za potrebe lokalnih skupnosti, 
podjetij, ustanov in individualnih naročnikov. Dejavna je v SV-Sloveniji, 
predvsem na širšem območju mesta Maribor.

Osebna izkaznica

T: 02 45 00 300
E: info@nigrad.si
S: www.nigrad.si
F: www.facebook.com/nigrad.si

Osnovni podatki:

Družba: Nigrad, komunalno podjetje, d. d.
Skrajšano ime: Nigrad, d. d.
Sedež: Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

Matična št.: 5066310
ID za DDV: SI71083715
Transakcijski račun: 04515-0000498021 pri NKBM
Osnovni kapital: 3.679.235,50 EUR
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Mariboru, št. vložka: 1/00662/00
Uprava: Matjaž Krevelj, direktor

 

Nadzorni svet:

 • Igor Banič, presednik
 • Polona Pergar Guzaj, namestnica
 • Sašo Drobnak, član
 • Stojan Auer, član
 • Vlasta Pavlič Gosak, članica (PD)
 • Mišo Pušnik, član (PD)

Število zaposlenih: 255
Velikost gospodarske družbe: veliko podjetje

Glavne dejavnosti družbe:

 • vzdrževanje in upravljanje ulic, trgov in cest s pripadajočimi objekti in napravami,
 • vzdrževanje in upravljanje kanalizacijskega sistema,
 • vzdrževanje in upravljanje javne razsvetljave in prometne signalizacije,
 • vzdrževanje in upravljanje javnih parkirišč,
 • izvajanje gradbenih in ostalih del za potrebe komunalne infrastrukture,
 • akreditirana dejavnost – preizkusni laboratorij.

Notranja organiziranost družbe:

Uprava:

 • Služba kakovosti
 • Odnosi z javnostmi

Poslovna področja:

 • Računovodsko-finančna služba
 • Služba za ravnanje s človeškimi viri
 • Komerciala
 • Vozni park
 • Služba za upravljanje z viri in razvoj
 • Upravno-tehnična služba (seznam uradnih oseb)
 • Operativne službe:
  • Javne prometne površine
  • Kanalizacija
  • Javna razsvetljava in prometna semaforizacija

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.