Odpadki v kanalizaciji

Pri rednem vzdrževanju in intervencijah vse bolj ugotavljamo, da se v kanalizaciji nahajajo stvari, ki tja ne spadajo. Največkrat gre za palčke za ušesa, plenice, (odpadni) tekstil, pesek, olja in maščobe, ostanke hrane, celo zdravila in gradbene odpadke.

Tovrstno neodgovorno ravnanje z odpadki neugodno vpliva na obratovanje kanalizacijskega sistema. Najpogosteje prihaja do mehanskih poškodb črpalk za prečrpavanje odpadne vode ali celo do zastojev. Takšno početje lahko tudi spremeni sestavo odpadne vode, kar vodi v upočasnjeno delovanje biološke stopnje čiščenja, v skrajni fazi celo v popolno ustavitev.

Našteti odpadki nikakor ne spadajo v kanalizacijo, saj kanalizacija ni smetnjak. Dodatne preglavice v kanalizacijskem omrežju povzročajo tudi ostanki hrane, ki končajo v straniščni školjki. Takšni odpadki so odlična vaba za glodavce, ki se lahko ob zanje ugodnih življenjskih pogojih tam naselijo in razmnožujejo. Odpadki spadajo v za to namenjene posode oz. zbirne centre.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.