Peto srečanje lokalne mreže deležnikov URGE projekta

Naš projekt URGE (https://urbact.eu/urge) se osredotoča na trajnostni razvoj s pomočjo krožnega gospodarstva v gradbeništvu. V skladu s projektnimi določili, redno organiziramo srečanja skupine lokalnih deležnikov (ULG - URBACT Local Group). Tokrat smo bili še posebej veseli, da smo peto srečanje deležnikov lahko organizirali v živo in ne online.

Na tem petem srečanju skupine lokalnih deležnikov smo izdelali vsebino našega integriranega akcijskega načrta (IAP - Integrated Action Plan): opredelili smo podrobneje ukrepe s seznama integriranih ukrepov akcijskega načrta, dodatno razdelali vsebinska področja posameznega ukrepa/akcije. Ukrepi/akcije so skladni s cilji krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju ter cilji, pomembnimi za naše komunalno podjetje Nigrad d.o.o.. Vsebinski prispevek in razdelane ideje naših članov ULG so zelo cenjeni, saj so vsi naši deležniki strokovnjaki na svojem področju dela in tako dodatno pomagajo pri uspešni implementaciji projekta. Koprodukcija teh akcij z našimi člani ULG je najboljše zagotovilo za celostni pristop in povečuje možnosti za uspešno izvedbo projekta in v prihodnosti tudi pripravljenega akcijskega načrta.

Med srečanjem smo se osredotočili tudi na načrtovano Small Scale Activity – prikaz uporabe sekundarnih virov na primeru mikro urbane opreme. Predstavili smo pripravljen koncept, ki je bil zelo dobro sprejet.

 

The 5th meeting of the URGE local stakeholders’ network

 

Our URGE project (https://urbact.eu/urge) focuses on sustainable development through circular construction and we were very happy to be able to organize the 5th ULG (URBACT Local Group) meeting this time in person (and not online).

At our 5th ULG meeting, we elaborated the content for our Integrated Action Plan (IAP): we were working on further defining each action in the list of integrated actions. The actions are consistent with objectives and the topic of circular economy in the construction sector as well as objectives relevant for our utility company, Nigrad d.o.o.. The input of our ULG members is very appreciated since they are each an expert on their field of work. Co-production of these actions with our ULG members is the best guarantee for an integrated approach and increases the chances of successful implementation. 

During the meeting, we also focused on the planned Small Scale Activity - outdoor furniture (urbane micro fixtures). We presented the prepared concept which was very well accepted.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.