Popolna zapora vozišča Trčova in spremenjena avtobusna trasa

Obveščamo vas, da bo v času od 28. 3. 2019 do 30. 6. 2019 zaradi obnove ceste in dograditve hodnika za pešce skozi naselje Trčova IVa za ves promet popolnoma zaprto vozišče Trčove od št. 160–176, kot je prikazano na spodnjem ortofoto posnetku. Obvoz bo urejen. V času zapore bosta liniji mestnega potniškega prometa v Mariboru št. 10 Malečnik–Metava in 20 Grušova speljani po nadomestni trasi, prav tako pa ne bodo v uporabi nekatera obstoječa avtobusna postajališča. Vse informacije o začasno spremenjenem poteku omenjenih avtobusnih linij bodo potnikom pravočasno na razpolago na spletni strani podjetja Marprom www.marprom.si. Odvozi smeti bodo potekali nemoteno.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.