Predstavitev Nigradovih projektov na Konvenciji županov

Nigrad d.d. uspešno sodeluje med drugim tudi v dveh mednarodnih projektih na temo krožnega gospodarstva na področju gradbeništva, in sicer v projektu CINDERELA (shema HORIZON2020) ter URGE (shema URBACT).

V okviru mednarodnega webinarja "Integrated planning - Beyond energy-related sectors", ki ga je organizirala Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo (https://www.konvencijazupanov.eu/) in je potekal konec meseca junija, je podžupan Mestne občine Maribor, dr. Samo Peter Medved, predstavil uspešne projekte s področja krožnega gospodarstva v Mariboru. Med te projekte vsekakor sodita tudi Nigradova projekta CINDERELA in URGE. Namen webinarja je bil predstavitev izkušenj mest na področju celostnega načrtovanja, ki jih v mestih vodijo na področju odpadkov, vode, kakovosti zraka, upravljanja s hrano ali biotske raznovrstnosti na lokalni ravni in kako oblikovati integrirane politike za ustvarjanje sinergij med temi akcijami. Projekta CINDERELA in URGE sta bila predstavljena kot projekta, ki jih v mestu Maribor vodimo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki in koncepti krožne ekonomije na področju gradbeništva.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.