Prvi montažni bloki iz recikliranega betona

Nigrad, d. o. o., je projektni partner v projektu CINDERELA (Obzorje 2020), v katerem bomo skupaj z ostalimi projektnimi partnerji iz vse Evrope do leta 2022 demonstrirali učinkovito izrabo gradbenih in industrijskih odpadkov. V sklopu demonstracijskih pilotnih prikazov smo vzpostavili tudi pilotno proizvodnjo mešanic iz recikliranih agregatov. V njej želimo analizirati tehnične, tehnološke in upravne možnosti predelave ter uporabe različnih nenevarnih, v večini gradbenih, pa tudi nekaterih drugih odpadkov za ponovno uporabo kot novih proizvodov po predelavi.

V sklopu demonstracijskih pilotnih prikazov uporabe proizvodov iz recikliranih materialov smo dne 13. 11. 2020 v Dogošah proizvedli prve montažne bloke, izdelane iz recikliranih agregatov, ki jih bomo kasneje uporabili za gradnjo demonstracijskega objekta in izdelavo pregradnih sten na deponiji za ločevanje različnih kompozitnih mešanic.

Recepturo za pripravo materiala nam je pripravil naš projektni partner Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) na osnovi predhodnih laboratorijskih preiskav dostavljenih vzorcev različnih sekundarnih surovin. Samo reciklirano mešanico smo proizvedli z mešalno napravo danskega proivajalca FIBO in jo vgradili v pripravljene montažne opažne elemente nizozemskega dobavitelja Betonblock.

 

Nakladanje recikliranih materialov (vir: Nigrad, 2020).

Priprava opažev (vir: Nigrad, 2020).       

Recikliran beton je vgrajen v opaže (vir: Nigrad, 2020)

Gotovi montažni bloki 60 × 60 × 180 cm (vir: Nigrad, 2020).

The first blocks for separation units produced out of recycled concrete

Nigrad d.o.o. is a project partner of the CINDERELA project (Horizon 2020 scheme), where together with project partners from all over Europe we will demonstrate the efficient use of constructional and industrial waste by 2022. As part of the pilot demonstrations of our CINDERELA project, we also established a pilot production plant for producing mixtures of recycled aggregates. With our pilot production plant, we want to analyze the technical, technological, and administrative possibilities of processing and using various non-hazardous mostly construction waste as well as some other waste types for reuse as new products after processing.

We produced the first blocks for separation units made of recycled aggregates in Dogoše on November 13, 2020. This is part of pilot demonstration activities to show the use of products from recycled materials. These will be later used for the construction of a demo small facility and the construction of fences and walls of separation units at the landfill for separating various composite mixtures.

The recipes for the preparation of the materials were prepared by our project partner, the Slovenian Nationa Building and Civil Engineering Institute (ZAG), based on previous laboratory tests of delivered samples of various secondary raw materials. The recycled mixture was produced at the mixing plant of the Danish manufacturer FIBO and installed in the prepared formwork elements for blocks of the Dutch supplier Betonblock.

Montirani prvi betonski bloki (vir: Nigrad, 2000)

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.