Prvi panel deležnikov projekta CINDERELA

Nigradovo sodelovanje v projektu CINDERELA (https://www.cinderela.eu/), ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Horizon 2020/Obzorje 2020, poteka zelo uspešno.

15. decembra je potekal prvi panel deležnikov projekta CINDERELA, ki je bil zaradi trenutne situacije z epidemijo COVID-19 izveden prek spleta, v okolju Zoom. Partnerji projekta CINDERELA so najprej opredelili deležnike, ki jih zaznavajo kot ključne pri razvoju virov učinkovite urbane gradnje in krožnega gospodarstva v gradbeništvu. Ti so nato bili povabljeni na prvi panel, ki se je vsebinsko posvetil predstavitvi projekta, kakor tudi prvim projektnim rezultatom in izsledkom. Vsekakor je bil cilj panela, da nam različni strokovnjaki podajo povratne informacije na naše projektno delo in aktivnosti, saj je vsakršna povratna informacija zmeraj dobrodošla in pomembna za nadaljnje delo in aktivnosti v projektu. Vsi deležniki panela so v skladu s pravili projekta morali predhodno podpisati pogodbo o zaupnosti podatkov.

Projektni partnerji smo se potrudili in pripravili zanimive predstavitve, ki so spodbudile konstruktivne diskusije.

First Stakeholder Panel of the CIDNERELA Project

Nigrad's participation in the CINDERELA project (https://www.cinderela.eu/), co-financed by the European Commission under the Horizon 2020 program, continues successfully.

Now in December, on December, 15, the first stakeholder panel of the CINDERELA project took place. Due to the current situation with the COVID-19 pandemic, it was hosted online, in the Zoom environment. CINDERELA project partners have identified key contributors to the development of resource-efficient urban construction, and circular economy in the construction sector. They were invited to the first panel, which focused on the presentation of the project, as well as the first project results and findings. In any case, the panel aimed to give us feedback on our project work and activities from various experts, since feedback is always welcome and important for further work and activities in the project. Following the project rules, all panel stakeholders had to sign a non-disclosure agreement in advance.

The project partners made an effort and prepared interesting presentations, which stimulated constructive discussions.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.