Sodelovali smo na dogodku »Dnevi EIT Climate-KIC-a v Sloveniji«

V četrtek, 17.6.2021, je potekal spletni dogodek Pospeševanje krožnega gospodarstva v Sloveniji ob začetku nove finančne perspektive EU. Dogodek je potekal pod okriljem EIT Climate KIC, ki ga je organiziral slovenski EIT Climate KIC HUB (https://www.climatehub.si/?fbclid=IwAR0j71Chl1eA-uBHhe6LAjTrvVrNqz6gzvAskC5pBmT0zR0Cj-pf_zcJMPs) v okviru serije dogodkov pod skupnim imenom Dnevi EIT Climate-KIC-av Sloveniji. Ti dogodki so namenjeni predstavitvi dejavnosti slovenskega HUB-a in spodbujanju inovativnih rešitev na področju prehoda v podnebno nevtralnost.

Zunanja ekspertka podjetja Nigrad, mag. Nuša Lazar, je predstavila znanja, katera smo v Nigradu že osvoji s sodelovanjem v projektih CINDERELA (https://www.cinderela.eu/) in URGE (https://urbact.eu/urge), in sicer s predstavitvijo Novi krožni gospodarski poslovni modeli za bolj trajnostno urbano gradbeništvo. Čeprav je dogodek potekal prek spleta, je bil nadvse zanimiv. Zelo navdihujoče je videti napredek na področju krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja v Sloveniji. Dogodek je bil namenjen vsem, ki jih zanima tema krožnega gospodarstva, ki se soočajo z izzivi in iščejo nove rešitve in pristope,  pri upravljanju podjetij  in mest ter ostalih skupnosti.

 

 

We participated in the event »EIT Climate-KIC in Slovenia« event series

 

On Thursday, 17 June 2021, the online event Promoting the Circular Economy in Slovenia at the beginning of the new EU financial perspective took place. The event was organized under the auspices of the EIT Climate KIC, furthermore by the Slovenian EIT Climate KIC HUB (https://www.climatehub.si/?fbclid=IwAR0j71Chl1eA-uBHhe6LAjTrvVrNqz6gzvAskC5pBmT0zR0Cj-pf_zcJMPs), as part of the »EIT Climate-KIC in Slovenia« event series. These events are intended to present the activities of the Slovenian HUB and to promote innovative solutions in the field of transition to climate neutrality.

External expert of the company Nigrad, Nuša Lazar, MSc., presented the knowledge and first outcomes that we have already acquired while participating in the CINDERELA (https://www.cinderela.eu/) and URGE (https://urbact.eu/urge) projects. The lecture was titled New circular economic business models for more sustainable urban construction. Although the event was held online, it was very interesting and inspiring to see the progress done on circular economy and sustainable development in Slovenia. The event was aimed at anyone interested in the topic of the circular economy, who is facing challenges and looking for new solutions and approaches, in the management of companies, and cities and other communities.

 

 

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.