Srečanje lokalne mreže deležnikov URGE

Nigrad d.d. sodeluje v projektu URGE (https://urbact.eu/urge), ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa URBACT. V tem projektu devet evropskih mest sodeluje pri razvoju najsodobnejšega pristopa za vključevanje načel krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju. Namen projekta je doseči vpliv na lokalni ravni in sicer z mednarodno izmenjavo dobrih praks in znanja ter da se osnuje lokalna mreža zainteresiranih deležnikov za sooblikovanje lokalnega akcijskega načrta. Ta lokalna mreža deležnikov se imenuje URBACT Local Group (ULG). Z lokalno skupino URBACT (ULG) bomo skupaj opredelili glavne teme o vključevanju krožnih načel v gradbenem sektorju, ki se jih želimo posebej lotiti na lokalni ravni. Razvili bomo tudi pristope in ukrepe, ki jih želimo izvesti, da bi v prihodnosti dosegli krožne vplive in učinke na tem področju. Pomembno za uspešno delo ULG je: (1) ustanoviti konsolidirano, namensko skupino ULG, (2) vzpostaviti komunikacijske kanale med člani, (3) ULG člane aktivno vključevati v nadaljnje korake projekta: v okviru srečanj ULG, kakor tudi za koprodukcijo akcijskega načrta (Integrated Action Plan).

 

Vsak partner projekta URGE mora oblikovati svojo ULG. Mi na Nigradu smo našo prvotno sestavo ULG iz faze I projekta sedaj v fazi II razširili z novimi člani glede na tematiko projekta in zahtev po integraciji različnih deležnikov. Člani naše ULG so:

 

 • Tomaž Kancler – MOM; Občinski urbanist
 • Brina Lazar – MOM; Projektna pisarna
 • Kim Mezga – ZAG (Zavod za gradbeništvo Slovenije)
 • Petra Vrhovnik – ZAG (Zavod za gradbeništvo Slovenije)
 • Bojan Žlender - Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM)
 • Brina Novak - Inštitut Wcycle Maribor
 • Nenad Duvnjak - Snaga Maribor d.o.o
 • Tadej Žurman - Deltaplan d.o.o.
 • Mirko Špinzer - Deltaplan d.o.o.
 • Andreja Budar – KIRON: društvo za razvoj kvalitete življenja
 • Borut Hojnik - Nigrad d.d.
 • Matej Majerič – Nigrad d.d.
 • Tomislav Ploj - Nigrad d.d.
 • Nuša Lazar - ULG koordinatorica (Dekorina d.o.o./Nigrad d.d.)

 

Prvo srečanje ULG sedaj v fazi II projekta URGE smo uspešno izvedli v sredo, 2.9.2020 v prostorih Nigrada d.d.. Diskusija je bila plodna in prepričani smo, da bo naša lokalna mreža deležnikov URGE uspešno delovala v času trajanja projekta.

V kolikor bomo v toku trajanja projekta zaznali potrebo po vključitvi novih članov v ULG, bomo le-te glede na tematiko in aktivnosti povabili k sodelovanju.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.