Tretje srečanje lokalne mreže deležnikov URGE

Nigradovo sodelovanje v projektu URGE (https://urbact.eu/urge), ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa URBACT, je zelo uspešno. 

V sredini meseca februarja smo izvedli že tretje srečanje lokalne mreže deležnikov, URBACT Local Group (ULG). Le-to je zaradi trenutne situacije s epidemijo COVID-19 ponovno potekalo online, v okolju MS Teams. V okviru tokratnega sestanka samo se posvetili pregledu in prvim aktivnostim pri koprodukciji in pripravi akcijskega načrta (Integrated Action Plan). Pri tem delu nam bo vsekakor zelo pomagal prehodno osnovan zemljevid akcijskega načrta (IAP Roadmap), ki smo ga v mesecu decembru 2020 tudi uspešno zaključili in oddali. 

Naslednje aktivnosti, ki nas sedaj čakajo, so: definiranje akcij in priprava akcijskih tabel. Pri tem bodo vsekakor inputi, komentarji in predlogi članov ULG potrebni in dobrodošli. Vsem članom ULG se še enkrat zahvaljujemo za njihovo sodelovanje, odlično in plodno diskusijo.

 

The third meeting of the URGE local stakeholders network 

Nigrad's participation in the URGE project (https://urbact.eu/urge), co-financed by the European Commission under the URBACT program, has been so far very successful. 

In mid-February, we held the third meeting of the local stakeholder network, URBACT Local Group (ULG). Due to the current situation with the COVID-19 epidemic, it took place online again, in the environment of MS Teams. During this meeting, we focused on the review and the first activities in the co-production and preparation of the Integrated Action Plan (IAP). IAP Roadmap (a map of the milestones and actions we need to take to produce a comprehensive action plan), which we completed and submitted in December 2020, will certainly help us in this work. 

The next activities that await us now are: defining actions and preparing action tables. In doing so, inputs, comments, and suggestions from ULG members will certainly be necessary and welcome. We thank all ULG members once again for their cooperation and the excellent and fruitful discussion.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.