Uradni začetek zimske službe 2018/2019

S 15. novembrom se na slovenskih cestah uradno začenja zimska sezona, ki bo koledarsko trajala do 15. marca 2019. V tem času bodo enote zimske službe v stalni pripravljenosti, vsa vozila v prometu pa morajo biti ustrezno opremljena z obvezno zimsko opremo. Pooblaščeni izvajalec službe na območju Mestne občine Maribor bo tudi letos družba Nigrad, d. d., ki bo dela izvajala skupaj s kooperanti in podizvajalci.

Po besedah direktorja Urada za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor Vilija Eisenhuta bodo v letu 2019 na območju MOM za izvajanje del v zimski sezoni namenili 2.000.000 evrov: "Na sestanku štaba zimske službe so pristojni za izvajanje zimskega vzdrževanja pri Nigradu predstavili tudi zaloge posipnih materialov in potrdim lahko, da smo ob začetku zimske službe ustrezno oskrbljeni s soljo in peskom. Prav tako je vzpostavljena komunikacija med Nigradom in vzdrževalci državnih cest na območju MOM za koordinirano izvajanje zimske službe."

Nigradove plužne enote so pregledane in pripravljene

"Na zimsko sezono, ki se bo uradno začela v četrtek, 15. novembra, smo dobro pripravljeni. Izvedli smo pregled vseh plužnih enot, za začetek sezone pa je na zalogi še cca 600 ton soli in skupno 700 kubičnih metrov posipnega peska. Program izvajanja zimske službe je usklajen z zahtevami krajevnih skupnosti in mestnih četrti, za izvajanje del pa bo tudi letos na voljo 80 plužnih enot in 150 delavcev", navaja Jože Planinc, inž. grad., vodja službe javne prometne površine in vodja zimske službe pri Nigradu. V izvajanje zimske službe je vključen tudi Režijski obrat Mestne občine Maribor, ki bo sodeloval pri ročnem čiščenju na dogovorjenih lokacijah v mestu. "Enote, ki so v stalni pripravljenosti, bodo s pluženjem pričele, ko na glavnih cestah zapade do 10 centimetrov snega, kriterij za ostale ceste pa je do 15 centimetrov", še dodaja Jože Planinc.

Posipna sol za občane

Sol za posip bo v času trajanja zimske sezone, tj. od 15. novembra 2018 do 15. marca 2019, na voljo tudi občanom Mestne občine Maribor. Občani MOM lahko prevzamejo do 20 kg soli za posip ob predložitvi osebnega dokumenta na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti v času uradnih ur. Sol za posip je v razsutem stanju, zato občanom priporočamo, da s seboj prinesejo ustrezno posodo.

Vozila je treba na zimske razmere pripraviti pravočasno

Vojko Bevk, predstavnik Postaje prometne policije, na voznike apelira, naj pravočasno pripravijo svoje vozilo na zimske razmere in preverijo tehnično brezhibnost vozil: "Za vsa motorna in priklopna vozila je od 15. novembra naprej obvezna zimska oprema, vozniki pa morajo v primeru snežnih padavin, še pred vožnjo, obvezno očistiti svoja vozila." Predpisano zimsko opremo morajo imeti vozila tudi v zimskih razmerah, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena deska) ali poledenelo (poledica). "Od 15. novembra dalje bodo policisti, ob svojem rednem delu pri nadzoru cestnega prometa, preverjali tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo. Globe, ki so predpisane za kršitelje, so v razponu od 40 do 500 evrov", še opozarja Vojko Bevk.

Lastniki, upravniki ali uporabniki zgradb so dolžni zagotavljati varnost

Izvajanje nadzora zimske službe bo opravljal tudi Medobčinski inšpektorat Maribor. Dr. Ivan Kobal, vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva, poudarja, da so upravniki ali lastniki oz. uporabniki zgradb dolžni zagotavljati varnost in neovirano uporabo javnih prometnih površin, če obstaja nevarnost zdrsa snega ali padca ledenih sveč na javno površino. "Na svojem objektu morajo odstranjevati ledene sveče s streh in žlebov, pločnik za pešce pa je treba ustrezno zavarovati, če obstajajo navedene nevarnosti. Treba je preprečiti nevarno padanje snega s streh, na pročeljih, ki so obrnjena na javno cesto ali drugo javno površino, pa morajo biti nameščeni žlebovi in odtoki meteornih voda." Prepovedano je odmetavanje snega na javne prometne površine, pločnike, kolesarske steze in vozišča. Praviloma lastniki objektov ali upravniki poskrbijo za varen dostop do ali v objekte z javnih površin.

Nepravilno parkirana vozila onemogočajo izvajanje zimske službe

Veliko težav povzročajo nepravilno parkirana vozila na izpostavljenih točkah, ki ovirajo pluženje in čiščenje prometnih površin, še posebej neregistrirana odslužena vozila, ki jih bo v primeru prijave odpeljalo specialno vozilo »pajek« po odredbi Medobčinskega redarstva. Člani Operativnega štaba občane zato pozivajo, naj v času snežnih padavin, če je le mogoče, odstranijo svoja vozila z javnih površin in tako omogočijo neovirano delo pri pluženju in posipu. Pluženje v ožjih ulicah, predvsem zaradi parkiranih vozil v strnjenih naseljih, je namreč velikokrat oteženo.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.