Zimska služba 2018/2019 na območju MOM končana

Obveščamo vas, da smo z 19. 3. 2019 končali z aktivnostmi v okviru zimske službe, ki koledarsko sicer traja od 15. novembra do 15. marca. Za nekaj dni smo podaljšali stalno pripravljenost zaradi kratkoročnih vremenskih napovedi, po katerih smo pričakovali sneg tudi do nižin, z današnjim dnem pa svoje aktivnosti preusmerjamo v redno letno vzdrževanje cest in drugih javnih površin.

V zimski sezoni 2018/19 smo izvedli 13 akcij pluženja in 21 akcij posipa ter uporabili cca 1.900 kubičnih metrov posipnih agregatov različnih frakcij in cca 1.100 ton soli, ki je bila na voljo tudi občanom na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Leto poprej smo izvedli 22 akcij pluženja, 40 akcij posipa in uporabili 4.300 ton soli. Aktivnosti v minuli zimski službi so bile koordinirane in usklajene s potrebami lokalne skupnosti in so obsegale zimska vzdrževalna dela na območju 746,6 km pločnikov in cest, od česar predstavljajo prvo prioriteto glavne in zbirne ceste v dolžini 209,2 km, drugo prioriteto lokalne in strme ceste v dolžini 137,4 km ter tretjo prioriteto javne poti in krajevne ceste v skupni dolžini 400 km.

Od ponedeljka, 18. 3., naprej ponovno obratujejo tudi asfaltne baze na našem območju

Vodja službe javne prometne površine in zimske službe v družbi Nigrad, d. d., g. Jože Planinc, inž. grad., je ob tem dejal:

»Zimsko sezono 2018/19 smo končali tako, kot smo jo začeli, v nizkem startu in v stalni pripravljenosti z vsemi razpoložljivimi sredstvi in človeškimi viri, ki obsegajo 80 plužnih enot in 150 delavcev. V minuli zimi sicer obilnega sneženja na območju MOM nismo bili deležni, smo pa zaradi nizkih temperatur nekajkrat morali zagotoviti varno prevoznost cest in varno uporabo pločnikov z akcijami posipa. Akcije s pluženjem smo izvajali predvsem v višje ležečih območjih, pri čemer velja, da plužne enote pričnejo z delom, ko zapade 10 cm snega na glavnih in 15 cm na preostalih cestah. Svoje moči bomo sedaj usmerili v letno vzdrževanje cest, saj so včeraj odprle vrata tudi asfaltne baze na našem območju.«

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.