Zimska služba izvedla prvo večjo akcijo

V ponedeljek, 16. 1. 2023, ob 2. uri so enote mariborske zimske službe, ki so od 15. novembra do 15. marca v stalni pripravljenosti, začele s prvo letošnjo večjo akcijo posipa in pluženja cest. Vanjo je bilo vključenih 15 lastnih in 18 vozil podizvajalcev ter 10 skupin za ročno čiščenje prehodov in avtobusnih postajališč. Skupno so porabili približno 160 ton soli, 70 m3 mešanice in 50 m3 peska. Pločnike so čistili s 13 stroji, ki so porabili 17 ton soli, parkovne površine pa posipavali z dvema traktorjema.

Ponovna akcija je sledila ob obilnem sneženju v torek, 17. 1. 2023, ob 19. uri, ko je bilo aktiviranih 15 lastnih vozil in 18 vozil podizvajalcev, ki so v višje ležečih cestah izvajali pluženje, na nižje ležečih pa širjenje vozišča in posip. Skupno so porabili približno 160 ton soli, 65 m3 mešanice in 50 m3 peska. Prav tako je potekalo čiščenje pločnikov s skupno 13 stroji, ki so porabili 17 ton soli. Hkrati je 10 skupin izvajalo še ročno čiščenje javnih površin.

V zunanje zabojnike pred mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi so pripeljali 750 kg soli.

V stalni pripravljenosti 24/7: dežurna številka 02 45 00 385

Zimska služba na območju MO Maribor je v obdobju zimske sezone organizirana 24 ur na dan. To pomeni, da v okviru neprekinjenih dežurstev nenehno spremlja stanje na cestah in v najkrajšem možnem času vpokliče posipalce za preprečevanje poledice oz. plužne enote za odrivanje snega in plundre z vozišč.

Poziv občanom za nemoteno izvajanje zimske službe

Vse Mariborčane prosimo, da svoja vozila v času snežnih padavin, če je le mogoče, odstranijo z javnih površin in tako enotam zimske službe omogočijo normalen potek dela pri izvajanju zimskih vzdrževalnih del. Pluženje v ožjih ulicah namreč zaradi parkiranih vozil v strnjenih naseljih velikokrat ni izvedljivo.

Za več informacij smo vam z veseljem na voljo na e-naslovu info@nigrad.si.

Javno komunalno podjetje Nigrad bo v zimski sezoni 2022/2023 na območju MOM skupaj s kooperanti in podizvajalci izvajalo zimsko službo na naslednjih površinah: 

 • Označba cest s snežnimi koli: 193 km 
 • Deponije za ročni posip: 134 
 • Ceste in ulice: 730,51 km 
 • Pločniki: 392,77 km 
 • Avtobusna postajališča: 446 
 • Stopnišča: 66 
 • Parkirišča: 15 km2 
 • Parkirna mesta: 1,8 km2 (modra cona), 35,8 km2 (bela cona) 
 • Večji mostovi in nadvozi: 8 
 • Večja križišča: 69 
 • Prehodi za pešce: 948

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.