Zimska služba na območju MOM: prve akcije

Včeraj natanko ob 13.20 so enote mariborske zimske službe, ki so od 15. novembra do 15. marca v stalni pripravljenosti, začele s prvo letošnjo akcijo posipa in pluženja cest. Včeraj in v noči na danes sta bili izvedeni dve akciji, v kateri je bilo vključenih vseh 80 mehaniziranih enot in 7 skupin za ročno čiščenje prehodov in avtobusnih postaj. Očiščeni so tudi pločniki. Do 7. ure zjutraj smo skupno posipali pribl. 90 ton soli, 80 m3 peska in 30 m3 mešanega posipnega agregata.

V stalni pripravljenosti 24/7: dežurna številka 02 45 00 385

Zimska služba na območju MOM je v obdobju zimske sezone organizirana 24 na dan. To pomeni, da se v okviru neprekinjenih dežurstev nenehno spremlja stanje na cestah in v najkrajšem možnem času vpokliče posipalce za preprečevanje poledice oz. plužne enote za odrivanje snega in plundre z vozišč.

Kdaj se začne posipavanje cest in kdaj pluženje?

Akcijo posipa sprožimo ob nevarnosti zmrzali ali ob sneženju, ko se začne sneg oprijemati cestišča, ki postaja spolzko in/ali ledeno, s pluženjem pa praviloma pričnemo, ko na ceste zapade 10 cm snega. Do točke pluženja namreč ob odgovorni in razmeram na cesti prilagojeni vožnji zadostuje ustrezna zimska oprema. Akcija posipa v povprečju traja 4 ure, akcija pluženja pa najmanj 8 ur. Pločnike pričnemo čistiti, ko nanje zapade 5 cm snega.

Kakšne so prioritete pluženja cest?

Zimsko službo izvajamo po planih in prioritetah: pluženje se prične skorajda sočasno na vseh cestah v okviru posamezne prioritete po programu izvajanja, ki je usklajen s potrebami lokalnih skupnosti. Najprej se očistijo in posipajo ceste in postajališča, po katerih sicer poteka javni prevoz in tranzit, dovozi do bolnišnic, reševalnih postaj ipd., nato pa pločniki in parkirna mesta. Ceste, ki so uvrščene v drugo prioriteto, se očistijo v najkrajšem možnem času.

Prvo prioriteto na območju MOM predstavljajo glavne in zbirne ceste v dolžini cca 200 km, druga prioriteta so lokalne in strme ceste v dolžini cca 150 km, tretja prioriteta pa javne poti in krajevne ceste v dolžini cca 400 km, kjer se posip in pluženje izvajata samo po naročilu MOM.

Skupna dolžina komunalnih javnih površin, za katere skrbi Nigrad, d. o. o.

 • Označba cest s snežnimi koli: 193 km
 • Deponije za ročni posip: 234
 • Ceste in ulice: 745,9 km
 • Pločniki: 465 km
 • Avtobusna postajališča: 376
 • Stopnišča: 42
 • Parkirišča: 29,1 km2
 • Parkirna mesta: modra cona 2,3 km2; bela cona: 26,6 km2
 • Večji mostovi in nadvozi: 8
 • Večja križišča: 69
 • Prehodi za pešce: 942

Poziv občanom za nemoteno izvajanje zimske službe

Vse Mariborčane prosimo, da svoja vozila v času snežnih padavin, če je le mogoče, odstranijo z javnih po-vršin in tako enotam zimske službe omogočijo normalen potek dela pri izvajanju zimskih vzdrževalnih del. Pluženje v ožjih ulicah namreč zaradi parkiranih vozil v strnjenih naseljih velikokrat ni izvedljivo.

Za več informacij smo vam z veseljem na voljo na e-naslovu nigrad@nigrad.si.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.