Bg.png
trikotnik-oranžni.png
puscica-levo.png
Zimsko službo oz. zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin s pluženjem, posipavanjem, ročnim in strojnim čiščenjem ter odvažanjem snega  izvajamo v skladu z vremenskimi razmerami oz. med 15. novembrom in 15. marcem; tudi letos razpolagamo z 80 plužnimi enotami, v katere je vključenih 150 sodelavcev.
Oranžno-ozadje-2.png
Obveščamo vas, da je zaradi izvedbe spremembe prometnega režima in ukrepov umirjanja prometa delna zapora Kardeljeve ceste od Ceste proletarskih brigad do Ulice Roberta Kukovca podaljšana do vključno 30. 4. 2019. Delno zaprto bo tako vozišče kot tudi pločniki in parkirišča, kot je prikazano na ortofoto posnetku. Dostop do objektov za stanovalce, dostavo in intervencijo ter reden odvoz smeti bo urejen. Prosimo za razumevanje.
Delna zapora Kardeljeve ceste
Oranžno-ozadje-2.png
Obveščamo vas, da bo zaradi spremembe prometnega režima in izvedbe ukrepov umirjanja prometa od 5. 12. 2018 do predvidoma 14. 12. 2018 za ves promet zaprta Kardeljeva cesta na odseku od Knafelčeve ulice do Borštnikove ulice. V tem času bo onemogočen dostop z vozili do Osnovne šole Tabor I, zato delavce šole in starše šolarjev prosimo, naj svoja vozila parkirajo ob blokih v soseščini. Začasno bo spremenjena tudi trasa avtobusnih linij, ki bodo v tem času v območju posega stali na nadomestnih postajališčih na Knafelčevi ul. 22 in ob trgovini Tuš na Ulici Staneta Severja 10A. Prosimo za razumevanje.
Popolna zapora Kardeljeve ceste
l
Uporabite spletni obrazec in nam posredujte informacije o napakah na cestah oz. pločnikih, razsvetljavi, semaforjih ali kanalizaciji
Sporočiti
želim
napako na
infrastrukturi
l
Oddajte spletno vlogo za soglasje ali naročite projekt kanalskega priključka
Potrebujem
soglasje za
priključitev na
javno kanalizacijo
l
Pošljite poizvedovanje in pridobite ugodno ponudbo
Potrebujem
izgradnjo
kanalskega
priključka
l
Tukaj najdete napotke, s katerimi vam želimo v tej neprijetni situaciji pomagati
Pajek mi je
odpeljal avto;
kako ga
dobim nazaj?
l
Oddajte spletno naročilo in se dogovorite za termin črpanja in odvoza
Naročiti
želim obvezno
praznjenje
greznice
ali MKČN
l
Oddajte spletno vlogo ali se podrobneje informirajte o postopku pridobitve gradbenega dovoljenja
Potrebujem
mnenje k
projektni
dokumentaciji
za izdajo
gradbenega
dovoljenja
l
Urediti želim plačevanje preko
trajnika ali e-računa

l
Čigave storitve plačujem
z Nigradovo položnico?

l
Želim reklamirati položnico ali
pojasnilo o položnici

l
Pregled izdanih
položnic

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.