Šesto srečanje lokalne mreže deležnikov URGE projekta

V projektu URGE (https://urbact.eu/urge), katerega partner je tudi Nigrad, se osredotočamo na trajnostni razvoj s pomočjo krožnega gospodarstva v gradbeništvu. V okviru projekta smo skladu oblikovali tudi skupino lokalnih deležnikov (ULG - URBACT Local Group), katera se redno sestaja ter uspešno s svojo ekspertizo dopolnjuje delovanje Nigrada v omenjenem projektu. Tokrat smo organizirali šesto srečanje deležnikov, ki je zaradi trenutnih omejitev potekala online.

Na našem šestem srečanju ULG smo se posvetili pripravi vsebine našega integriranega akcijskega načrta - Integrated Action Plan (IAP), zaključili pripravo vsebin akcijskih tabel (katerih rok za oddajo je bil konec meseca septembra) in razpravljali o prihajajočem TEX6 sestanku (Transnationa Exchange Meeting), ki ga bomo gostili v Nigradu (žal bo le-ta potekal online zaradi trenutnih omejitev). V toku sestanka smo se osredotočili tudi na našo Small Scale Activity (SSA) - izdelavo urbane opreme iz sekundarnih gradbenih materialov in iz ponovno uporabljenih gradbenih materialov ter s tem povezanih aktivnosti in dejavnosti. Najlepša hvala vsem našim članom ULG ter njihovemu prispevku, podpori in pomoči tako med samimi srečanji, kakor tudi na splošno v času projekta in izvajanja projektih aktivnosti.

 

The 6th meeting of the URGE local stakeholders’ network

In the URGE project (https://urbact.eu/urge), where Nigrad is also a partner, we focus on sustainable development with the help of the circular economy in construction. As part of the project, we also formed a group of local stakeholders (ULG - URBACT Local Group), which meets regularly and successfully complements the activities of Nigrad in the mentioned project with its expertise. This time we organized the 6th stakeholder meeting, which took place online due to current constraints regarding COVID-19.

At our 6th ULG meeting, we elaborated the content for our Integrated Action Plan (IAP), finished our action tables (which were due end of September), and discussed the issue of the TEX6 meeting, which we at Nigrad will be hosting (unfortunately online, due to current restrictions). We also focused on our Small Scale Activity (SSA) – producing urban fixtures out of SRM and reused materials and all the related activities. A big thank you to all our ULG members and their contribution, support, and help during the meeting and overall, during the project.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.