Obveščanje uporabnikov javne službe - odvajanje in čiščenje, prevzem in odvoz blata ter komunalne odpadne vode

Obvestilo za javnost - odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

Obvestilo na podlagi 25.člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015).

Podjetje Nigrad d.d. vas kot izvajalec javne službe odvajanja v vaši občini (občine so navedene spodaj) na podlagi 25. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode Ur.l. RS, št. 98/2015 in na podlagi sprejetega programa odvajanja s strani občin obvešča na dan 31.12.2015 sledeče:
 
Kot izvajalec javne službe vas kot uporabnike javne službe, ki ste priključeni na javno kanalizacijo, ki ste lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena te uredbe obveščamo na dan 31.12.2015 sledeče:

 1. OBČINA BENEDIKT

Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
 
· Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na ČN Benedikt.
 
Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice in na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato
 
·  Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo ter blato iz greznic in malih čistilnih naprav na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor
O rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) določa najmanj 1x na 3 leta prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno  s 17., 28, in 44. členom dane uredbe. Izvedba pregledov za male čistilne naprave se izvaja 1x na 3 leta skladno s 17. členom 6. odstavka dane uredbe.   

 1. HOČE-SLIVNICA

Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
 
· Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor,

· Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na ČN Lestro Hoče-Slivnica.
 
Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice in na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato
 
·  Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo ter blato iz greznic in malih čistilnih naprav na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor

O rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) določa najmanj 1 x na 3 leta prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno  s 17., 28, in 44. členom dane uredbe. Izvedba pregledov za male čistilne naprave se izvaja 1x na 3 leta skladno s 17. členom 6. odstavka dane uredbe. 
 

 1. OBČINA KUNGOTA

Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
 
·         Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na ČN Svečina,

·         Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na ČN Kungota.
 
Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice in na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato
 
·         Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo ter blato iz greznic in malih čistilnih naprav na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor

O rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) določa najmanj 1 x na 3 leta prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno  s 17., 28, in 44. členom dane uredbe. Izvedba pregledov za male čistilne naprave se izvaja 1x na 3 leta skladno s 17. členom 6. odstavka dane uredbe.         

 

 1. MESTNA OBČINA MARIBOR

Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
 
· Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor,
 
Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice in na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato
 
· Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo ter blato iz greznic in malih čistilnih naprav na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor

O rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe.

· Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) določa najmanj 1 x na 3 leta prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno  s 17., 28, in 44. členom dane uredbe. Izvedba pregledov za male čistilne naprave se izvaja 1x na 3 leta skladno s 17. členom 6. odstavka dane uredbe.   

 

 1. OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
 
· Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor,
 
Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice in na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato
 
· Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo ter blato iz greznic in malih čistilnih naprav na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor

O rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe.

· Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) določa najmanj 1 x na 3 leta prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno  s 17., 28, in 44. členom dane uredbe. Izvedba pregledov za male čistilne naprave se izvaja 1x na 3 leta skladno s 17. členom 6. odstavka dane uredbe.       

Priloga pdf

 

 1. OBČINA PESNICA

Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
 
· Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor,

· Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na ČN PESNICA, ČN PERNICA, ČN DOBRENJE in dvoprekatna greznica-emšer Jarenina.
 
Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice in na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato
 
· Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo ter blato iz greznic in malih čistilnih naprav na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor

O rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe.

· Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) določa najmanj 1 x na 3 leta prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno  s 17., 28, in 44. členom dane uredbe. Izvedba pregledov za male čistilne naprave se izvaja 1x na 3 leta skladno s 17. členom 6. odstavka dane uredbe.  
 

 1. OBČINA RUŠE

  Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo.

   

  · Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na ČN LOG BISTRICA OB DRAVI, ČN SMOLNIK GEBERIT, ČN BEZENA, ČN AREH.
   
  Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice in na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato
   
  ·  Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo ter blato iz greznic in malih čistilnih naprav na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor

  O rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe.

  · Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) določa najmanj 1 x na 3 leta prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno  s 17., 28, in 44. členom dane uredbe. Izvedba pregledov za male čistilne naprave se izvaja 1x na 3 leta skladno s 17. členom 6. odstavka dane uredbe.      


   

 2. ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH

Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
 
· Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na ČN ŠENTILJ – MEJA, ČN ŠENTILJ – JUG, ČN CERŠAK, ČN SELNICA OB MURI, ČN SLADKI VRH* ČISTILNA NAPRAVA PODJETJA PALOMA.
 
Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice in na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato
 
· Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo ter blato iz greznic in malih čistilnih naprav na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor

O rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe.

· Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) določa najmanj 1 x na 3 leta prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno  s 17., 28, in 44. členom dane uredbe. Izvedba pregledov za male čistilne naprave se izvaja 1x na 3 leta skladno s 17. členom 6. odstavka dane uredbe.    
 

 
9. OBČINA LOVRENC NA POHORJU.

Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
 
· Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na ČN LOVRENC NA POHORJU
 
*Podjetje Nigrad d.d. je v občini Lovrenc na Pohorju samo izvajalec čiščenja.


POGOJI ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V JAVNO KANALIZACIJO
 
1.      KOMUNALNA ODPADNA VODA
 
Na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo. Šteje se, da je možnost priključitve na javno kanalizacijo zagotovljena v kolikor je dolžina priključka 100 m od javne kanalizacije (19. člen 5. odstavek Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št.)) 98/2015).
 
V javno kanalizacijo se lahko odvaja samo komunalna odpadna voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki:
 
– nastaja v objektih v javni rabi ali pri drugih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu, ali
– nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi in sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4 000 m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od onesnaževal letna količina ne presega mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal, določenih v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 98/2015).
Prepovedi za spuščanje v javno kanalizacijo:
 
Silažni sok je prepovedano izpuščati v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode. Odpadke in živalske stranske proizvode je prepovedano:
·         izpuščati v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode ali
·          rezati, drobiti, mleti ali redčiti z namenom, da se z odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda odvajajo v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode.
 
Blato je prepovedano izpuščati v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode, razen na komunalno ali skupno čistilno napravo, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
 
2.      PADAVINSKA ODPADNA VODA
 
Padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, mora lastnik objekta odvajati neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabi kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje, in se za tako uporabljeno padavinsko odpadno vodo zagotovi izvedba ukrepov iz prejšnjega člena.
Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin objektov in je onesnažena z usedljivimi snovmi, mora upravljavec teh objektov zajeti in mehansko obdelati.
3.      MEŠAN SISTEM MEŠANICA ODPADNIH VODA (KOMUNALNA IN PADAVINSKA ODPADNA VODA)
 
V mešan sitem javne kanalizacije se lahko spušča mešanica odpadnih voda, ki je mešanica komunalne ali padavinske odpadne vode ali obeh z industrijsko odpadno vodo ali mešanica industrijskih odpadnih voda.
Osnovne usmeritve za komunalno in padavinsko odpadno vodo podaja Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 98/2015)
 

ODVAJANJA ODPADNIH VODA, KI NASTAJA PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI V POVEZAVI Z UREDBO O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE

Spoštovani kmetovalci,

Za oprostitev izvajanja obveznih praznitev črpanja blata s strani javne službe ste dožni podati vlogo k vlogi pa priložiti sledeče:

Kot uporabnik javne službe lahko vložite zahtevo o uveljavljanju oprostitve izvajanja obveznih praznitev črpanja blata s strani javne službe. Tako je potrebno izvajalcu javne službe dostavit naslednjo dokumentacijo:

 • najmanj pozitivno potrdilo kmetijsko svetovalne službe,

 • lastnoročno pisno izjavo stranke o izpolnjevanju pogojev s področja okoljske in kmetijske zakonodaje,

 • Izjavo z navedenimi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.

Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu Ur.l. RS, št. 62/2008 v svojem 8. členu pod poglavje IV. UPORABA OBDELANEGA BLATA V KMETIJSTVU 8. člen (prepovedi uporabe obdelanega blata v kmetijstvu) opredeljuje:

Uporaba blata iz greznic, nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE za gnojilo v kmetijstvu je prepovedana, razen za blato, ki:

– je oddano izvajalcu občinske gospodarske javne službe varstva okolja v skladu s predpisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, in je obdelano v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, ali

– nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode Ur.l. RS, št. 98/2015 v 17. členu 5. odstavek dovoljuje izjeme in sicer.

Ne glede na prvi, tretji in četrti odstavek 17. člena je obvezna storitev javne službe za objekt kmetijskega gospodarstva le storitev iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, če:

– gre za uporabo komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,

– lastnik tega objekta izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve iz tretje alineje prvega odstavka tega člena predloži pisno izjavo, da so izpolnjeni pogoji iz predpisa iz prejšnje alineje.

V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.
 

2. V vašem danem primeru lahko kot zavezanec skladno z 3. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 80/2012 in 98/2015) vložite zahtevo o uveljavljanju oprostitve plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti. Tako nam je potrebno, kot plačniku dostavit naslednjo dokumentacijo:

 • dokazilo o številu prijavljenih oseb v gospodinjstvu,

 • potrdilo o lastništvu oz. najemu površin, ki zagotavljajo, da je možna uporaba gnojevke skladno s predpisom, ki ureja mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla in se uporablja za gnojilo v kmetijstvu,

 • odločbo, da se stranka šteje za kmeta v smislu določb Zakona o kmetijskih zemljiščih,

 • ugotoviti oz. dokazati, da se gnojnične jame, v katerih se gnojevka zbira, vodoneprepustne, in se gnojevka iz njih ne sme razlivati po terenu ali v tla,

 • ugotoviti oz. dokazati, da je objekt za zbiranje gnojevke legalen, torej če ima vsa potrebna dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov.
   

Lahko pa predložitev pozitivno potrdilo kmetijsko svetovalne službe, ki vsebuje vse zgoraj naveden elemente. V danem pozitivnem primeru, se izvaja obračun okoljske dajatve glede na število oseb.

Dolžnost uporabnika javne službe, je da v primeru spremembe v kmetovanju in uporabi blata obvestiti izvajalca javne službe v roku 15. dni od nastale spremembe. Prav tako ste si v primeru sprememb v zakonodaji dolžni sami ponovno urediti vaš status.