Deratizacija kanalizacije na območju občin Maribor, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju

Obveščamo vas, da bomo zaradi pojavljanja glodavcev v sredo, 10. 7. 2019, in v četrtek, 11. 7. 2019, na območju Mestne občine Maribor ter Občin Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju opravili deratizacijo kanalizacije. Dela se bodo izvajala na podlagi pogodbenih obveznosti v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06) in Pravilnikom o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur. l. RS, št. 88/00).

Deratizacijo s parafinskimi bloki bo po naročilu družbe Nigrad, d. d., izvedlo podjetje Saniteh, d. o. o.; ker gre v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) za nevaren izdelek, veljajo zanj ukrepi ravnanja s posebno pozornostjo. Nepooblaščene osebe pozivamo, naj spoštujejo označeno območje deratizacije in se izognejo vsakršnemu stiku z deratizacijskim sredstvom, tj. trdnim blokom rdeče barve z vonjem po parafinu.

V kolikor pride do stika, veljajo splošni ukrepi za prvo pomoč. Vse informacije o sredstvu najdete v tej datoteki.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.