Javna kanalizacija

V družbi Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o., se že več kot 50 let ukvarjamo z dejavnostmi za zmanjševanje možnosti onesnaževanja čistih vodnih virov, skrbimo za nemoten odvod po kanalizacijskem sistemu in izvajamo aktivnosti za njegovo nemoteno delovanje.

Program odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode

Program odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
 

PROGRAM 2021-2024 MARIBOR

PROGRAM ODVAJANJA 2021-2024 MARIBOR 23 Mb

 

PROGRAM 2017-2020 MARIBOR - ARHIV

Potrdilo MOM.pdf 357 K
Program 2017-2020 MARIBOR.DT-VI.pdf 329 K
GREZNICE_SENTILJ.pdf 327 K
MALE_CISTILNE_NAPRAVE.pdf 329 K
MKCN_11.CLEN_IN_3_LETA_in_17._Clen.doc-popisna_verzija.pdf 45 K
OBVESTILO_17._CLEN.pdf 39 K
POTRDILO.pdf 68 K
PROGRAM_SENTILJ.pdf 1.7 M

PROGRAM 2017-2020 ŠENTILJ - ARHIV

POTRDILO.pdf 68 K
PROGRAM_SENTILJ.pdf 1.7 M
Potrdilo izvajalca 78 K

PROGRAM 2013-2016 SELNICA OB DRAVI – ARHIV

Greznice_Selnica_ob_Dravi.pdf 279 K
MALE_CISTILNE_NAPRAVE.pdf 329 K
MKCN_11.CLEN_IN_3_LETA_in_17._clen.doc-popisna_verzija.pdf 45 K
OBVESTILO_17._CLEN.pdf 39 K
POTRDILO.pdf 56 K
Program_2013-2016_SELNICA.pdf 1.7 M

PROGRAM 2013-2016 RUŠE

GREZNICE_RUSE.pdf 280 K
MALE_CISTILNE_NAPRAVE.pdf 329 K
MKCN_11.CLEN_IN_3_LETA_in_17._clen.doc-popisna_verzija.pdf 45 K
OBVESTILO_17._CLEN.pdf 39 K
POTRDILO.pdf 67 K
Program_2013-2016_RUSE.pdf 1.7 M

PROGRAM 2017-2020 RUŠE

Program 2017-2020 RUŠE.pdf 280 K

PROGRAM 2021-2024 PESNICA

PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 2021-2024 PESNICA-P 44 Kb
PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 2021-2024 PESNICA 1,2 Mb

PROGRAM 2017-2020 PESNICA - ARHIV

Program 2017-2020 PESNICA-A1.pdf 39 K
PESNICA POTRDITEV.pdf 68 K
 

PROGRAM 2013-2016 PESNICA - ARHIV

GREZNICE_PESNICA.pdf 331 K
MALE_CISTILNE_NAPRAVE.pdf 329 K
MKCN_11.CLEN_IN_3_LETA_in_17._clen.doc-popisna_verzija.pdf 45 K
OBVESTILO_17._CLEN.pdf 39 K
POTRDILO_O_USKLAJENOSTI.pdf 68 K
Program_2013-2016_PESNICA.pdf 1.7 M

PROGRAM 2021-2024 KUNGOT

GREZNICE_KUNGOTA.pdf 281 K
MALE_CISTILNE_NAPRAVE.pdf 329 K
MKCN_11.CLEN_IN_3_LETA_in_17._clen.doc-popisna_verzija.pdf 45 K
OBVESTILO_17._CLEN.pdf 39 K

PROGRAM 2021-2024 HOČE – SLIVNICA

PROGRAM ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE OBČINA HOČE-SLIVNICA 2021-2024 31 Mb
   

PROGRAM 2017-2020 HOČE – SLIVNICA - ARHIV

PROGRAM 2017-2020.pdf 255 K
POTRDITEV PROGRAMA.pdf 329 K
 

PROGRAM 2013-2016 HOČE – SLIVNICA - ARHIV

GREZNICE_HOCE_-_SLIVNICA.pdf 255 K
MALE_CISTILNE_NAPRAVE.pdf 329 K
MKCN_11.CLEN_IN_3_LETA_in_17._clen.doc-popisna_verzija.pdf 45 K
OBVESTILO_17._CLEN.pdf 39 K
Program_2013-2016_HOCE-SLIVNICA.pdf 1.7 M
POTRDITEV_PROGRAMA.pdf 95 K

PROGRAM 2021-2024 OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PROGRAM ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 2021-2024-MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 3 Mb

PROGRAM 2017-2020 OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - ARHIV

PROGRAM 2017-2020.pdf 271 K
POTRDITEV_PROGRAMA.pdf 329 K
 

PROGRAM 2013-2016 OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - ARHIV

GREZNICE_MIKLAVZ_NA_DRAV._POLJU.pdf 271 K
MALE_CISTILNE_NAPRAVE.pdf 329 K
MKCN_11.CLEN_IN_3_LETA_in_17._clen.doc-popisna_verzija.pdf 45 K
OBVESTILO_17._CLEN.pdf 39 K
Program_2013-2016_MIKLAVZ.pdf 1.7 M

PROGRAM 2013-2016 BENEDIKT - ARHIV

MALE_CISTILNE_NAPRAVE.pdf 329 K
MKCN_11.CLEN_IN_3_LETA_in_17._Clen.doc-popisna_verzija.pdf 45 K
OBVESTILO_17._CLEN.pdf 39 K
POTRDILO.pdf 71 K
Program_2013-2016_BENEDIKT.pdf 1.7 M
greznice_benedikt.pdf 244 K

PROGRAM 2017-2020 BENEDIKT - ARHIV

PROGRAM 2017-2020.pdf 39 K
POTRDILO.pdf 71 K

PROGRAM 2017-2020 LOVRENC NA POHORJU

PROGRAM ČIŠČENJA ČN LOVRENC NA POHORJU 2021-2024 5 Mb

PROGRAM 2013-2016 LOVRENC NA POHORJU - ARHIV

Program_2013-2016_LOVRENC.DOC-JC_2013D-POTRJEN.pdf 1.1 M
POTRDILO_OBCINA.pdf 74 K

 

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.