Konzorcijski sestanek CINDERELA v Mariboru

Nigradovo sodelovanje v projektu CINDERELA (https://www.cinderela.eu/), ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Horizon 2020 / Obzorje 2020, zelo uspešno poteka in se konec tega leta tudi zaključuje.

Po dveh letih je konzorcij projekta CINDERELA konec junija končno imel skupno srečanje v živo v Mariboru. Na sestanku so potekale razprave in predstavitve napredka projekta ter aktivnosti, ki jih je ob zaključku projekta še potrebno izvesti. Opravljenih je bilo tudi nekaj internih delavnic. Zagotovo je lažje in učinkoviteje sodelovati osebno ... morebiti pa je konzorcij imel dodaten zagon prav zato, ker so se sestali v živo, po dolgem času vseh COVID omejitev 

Z interaktivnimi delavnicami je konzorcij obravnaval med drugim tudi napredek razvoja in validacijo storitve CINDERELA vse na enem mestu (CinderOSS), da bi povečali izkoriščanje te storitve v prihodnosti. Ena izmed delavnic je bila posvečena tudi študiji izvedljivosti ETV novih materialov, ki temeljijo na sekundarnih materialih (sedundary raw material – SRM) in prizadevanju za razširjanje uporabe le-teh materialov.

Organiziran je bil ogled Nigradove demo lokacije v Dogošah, kjer Nigrad prikazuje proizvodnjo in uporabo gradbenih materialov na osnovi sekundarnih surovin (sedundary raw material – SRM).

Splošno zadovoljstvo s srečanjem je bilo izjemno visoko, prav tako pa so bili rezultati srečanja več kot odlični.

 

CINDERELA consortium meeting in Maribor

Nigrad's participation in the CINDERELA project (https://www.cinderela.eu/), which is co-financed by the European Commission as part of the Horizon 2020 program, is very successful and will end at the end of this year.

After two years the CINDERELA project consortium finally held a joint meeting in Maribor, Slovenia end of June. During the meeting, discussions, and presentations on the progress of the project and actions towards its end were held. Also, some internal workshops were implemented. For sure, it is easier and more effective to work together in person … or the energy of being together after COVID restrictions gave the consortium an extra push.

Through interactive sessions, the consortium addressed the development and validation of the CINDERELA one-stop-shop (CinderOSS) to maximize its exploitation for the future, the ETV feasibility studies of new SRM-based materials, and the dissemination efforts.

Additionally, a site visit of Nigrad’s demo case site at Dogoše was organized, where Nigrad is demonstrating the production and the use of secondary raw material (SRM) based construction materials.

The overall satisfaction with the meeting was extremely high, as well as the outcomes of the meeting were more than excellent.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.