Konzorcijski sestanek projekta CINDERELA

Nigradovo sodelovanje v projektu CINDERELA (https://www.cinderela.eu/), ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Horizon 2020 / Obzorje 2020, zelo uspešno poteka in se preveša v zadnjo leto aktivnosti.

Konec meseca oktobra je bil izveden konzorcijski sestanek projekta CINDERELA, na katerem so sodelovali vsi projektni partnerji. Zaradi trenutne situacije s pandemijo COVID-19 je sestanek potekal online. Kljub temu je sestanek potekal uspešno in odlično.

Namen konzorcijskega sestanka je bil, da se vsi projektni partnerji seznanijo z aktivnostmi na projektu, v vseh delovnih paketih:

  • Vzpostavitev in optimizacija CinderCEBM in storitve CinderOSS (čemer je bil posvečen največji poudarek, saj je to osrednja aktivnost sedaj do konca trajanja projekta).
  • Oblikovanje, razvoj in preizkušanje gradbenih izdelkov na osnovi SRM za demonstracijske pilote (aktivnosti tega delovnega paketa se sedaj v mesecu novembru zaključujejo).
  • Pilotne naprave, demonstracijske aktivnosti in testiranje CinderCEBM (predstavljene aktivnosti v Skopju, Madridu in Mariboru).
  • Monitoring in LCA.
  • Komunikacija in diseminacija.

Posvetili smo se pregledu trenutnega stanje glede posamezne aktivnosti, napredka glede posameznih aktivnosti, reševali nastale zagate, se pogovorili o načrtih za delo v prihodnjih mesecih ter določili termin naslednjega konzorcijskega sestanka.

Predstavniki Nigrada smo imeli priložnost deliti dobre prakse, ki jih imamo v povezavi s pilotno proizvodnjo, kakor tudi demonstracijskimi aktivnostmi. Predstavitve so bile zanimive, diskusije aktivne in konstruktivne izsledki pa bodo več kot uporabni za naše nadaljnje delo.

 

Consortium Meeting of the CINDERELA Project

Nigrad's participation in the CINDERELA project (https://www.cinderela.eu/), co-financed by the European Commission under the Horizon 2020 program, continues very successfully and is coming to its final stage, final year.

End of October the consortium meeting of the CINDERELA project took place and all the project partners actively participated. The meeting was hosted digitally, due to the current situation with the COVID-19 pandemic. But this did not influence the quality and effectiveness of the meeting.

The purpose of the consortium meeting was to acquaint all project partners with the activities on the project, in all work packages:

  • Setting up and optimising the CinderCEBM and the CinderOSS service (to which the greatest emphasis was placed, since this is the central activity now until the end of the project).
  • Designing, development and testing of SRM based construction products for demonstration pilots (the activities of this work package are now coming to an end in November).
  • Pilot demonstrations of SRM based construction and testing of CinderCEBM (demonstration of the activities taking place in Skopje, Madrid and Maribor).
  • Monitoring and sustainability of CinderCEBM.
  • Communication, exploitation and dissemination.

We focused on reviewing the current situation regarding individual activities, progress regarding individual activities, resolving dilemmas, discussing plans for activities in the coming months, preparing deliverables and set the date for the next consortium meeting.

We at Nigrad had the opportunity to share our good practices and experiences on the topic of circular construction activities – the pilot production and demo activities. All the presentations were very interesting, and the discussions were active and constructive. The results will be more than useful for our further work. 

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.