Nigrad je s projektom URGE sodeloval na Study Visit projekta Restart 4Danube

V petek, 29.10.2021 je potekal online study visit (spletni študijski obisk) mesta Maribor okviru evropskega projekta Restart4Danube (Boosting cREative induSTRies in urbAn Regeneration for a stronger Danube region), katerega sta organizirala Mestna občina Maribor in Univerza v Mariboru. Na omenjenem dogodku so sodelovali tudi predstavniki Nigrada in udeležence seznanili z aktivnostmi projekta URGE, ki ga na Nigradu izvajamo.

Med študijskim obiskom so bili namreč predstavljeni izvedeni projekti in najboljše dobre prakse v mestu Maribor. Vsekakor naš projekt URGE sodi med te, saj med drugim z našo Small Scale Activity (posebnim fizičnim prikazom projektnih aktivnosti na primeru proizvodnje urbane opreme) vsekakor izvajamo krožno in trajnostno delovanje na področju gradbenih odpadkov. V okviru te aktivnosti namreč proizvajamo mikro-urbano opremo iz sekundarnih gradbenih materialov in ponovno uporabljenih gradbenih materialov, in sicer klopi z nosilcem za kolesa. Veseli smo, da smo naše izkušnje lahko delili z mednarodno javnostjo, hkrati pa je navdihujoče srečati ljudi, ki se ukvarjajo s projekti urbane regeneracije v našem mestu Mariboru in okolici.

Nigrad participated in the Study Visit of the Restart 4Danube project with the URGE project

On Friday, October 29, 2021, an online study visit took place within the European project Restart4Danube (Boosting cREative induSTRies and urban Regeneration for a stronger Danube region), which was organized by the Municipality of Maribor and the University of Maribor. Representatives of Nigrad also participated in the event as guest speakers and acquainted the participants with the activities of the URGE project, which we are implementing in Nigrad.

Certainly, our URGE project is one of them, because with our Small Scale Activity (a special physical display of project activities as a case of urban fixture production) we carry out circular and sustainable activities in the field of construction waste. As part of this activity, we produce micro-urban fixtures from secondary raw materials and reused materials, namely benches with a bicycle rack. We are very happy to have been able to share our experiences with the international community, and at the same time, it is inspiring to meet people involved in urban regeneration projects in our city of Maribor and its surroundings.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.