novice

Gradnja kanalizacije ter komunalna ureditev Korbunove in Kamenškove ulice

Skupaj s Cestnim podjetjem Ptuj smo v drugi polovici avgusta 2016 začeli z gradnjo kanalizacijskega omrežja ter s komunalno ureditvijo Korbunove in Kamenškove ulice.

Ceste, kanalizacija in javna razsvetljava

Družba Nigrad, d. d., je v projektu Kamenškova-Korbunova kot podizvajalec zadolžena za izgradnjo cca 300 m ceste in kanalizacije s hišnimi priključki ter za cca 300 m plinovodnega omrežja in zamenjavo vodovodnega omrežja na Korbunovi, ob tem pa še za postavitev javne razsvetljave v skupni dolžini skupaj cca 750 m. K temu je potrebno prišteti še telefonske in CATV-razvode v podobni dolžini.

Rok za dokončanje del je izredno kratek (do 20. 10. 2016), zaradi česar bomo dela izvajali v podaljšanem delovnem času.

Foto: Nigrad