novice

OBVESTILO

Račun za komunalne storitve za januar 2018...
Obveščamo vas, da je prišlo na zadnjem računu za obračun komunalnih storitev za januar 2018 pri obvestilu za padavinske vode do neljube napake v besedilu:
 
  • v kolikor piše na obstoječem računu za mesec januar 2018: »Padavinska voda na vašem objektu se ne odvaja v sistem javne kanalizacije« se pravilno tekst  glasi »Padavinska voda na vašem objektu se odvaja v sistem javne kanalizacije«.
  • v kolikor piše na obstoječem računu za mesec januar 2018: »Padavinska voda na vašem objektu se odvaja v sistem javne kanalizacije« se pravilno tekst  glasi »Padavinska voda na vašem objektu se ne odvaja v sistem javne kanalizacije«
 
Za neljubo napako  se vam iskreno opravičujemo.
 
Hkrati obveščamo vse občane in lastnike, da so dani računi za obračun odpadnih voda skladni in pravilni, saj padavinske odpadne vode še ne zaračunavamo.
 
Podjetje Nigrad d. d. kot izvajalec javne službe ponovno obvešča vse lastnike objektov sledeče:
 
v skladu s 17. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/2012, 64/2014, 98/2015; ukrepi za padavinsko vodo) morajo lastniki objektov odvajati padavinsko odpadno vodo, ki se steka s streh objektov, neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabijo kot dodaten vir za namene, pri katerih ni treba zagotavljati kakovosti za pitno vodo, npr. splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje.
 
V javno kanalizacijo padavinska odpadna voda žal ne spada, saj povzroča nemalo nevšečnosti, kot je npr. poplavljanje objektov ali nezmožnost zagotavljanja odvajanja odpadne vode do sistema za čiščenje. Samo z upoštevanjem vseh predpisov lahko zagotovimo nemoten potek odvajanja odpadne vode, zato vas prosimo, da s padavinsko odpadno vodo sistema javne kanalizacije ne obremenjujete.
 
Nadalje vas naprošamo vas, da nas o odklopu iz sistema čim prej obvestite na kanalizacija@nigrad.si, kjer bomo preverili dejanski potek voda in naredili zapis o izločitvi padavinskih voda iz sistema javne kanalizacije.
 
S spoštovanjem,
 
Nigrad d. d.