NOVINARSKO SREDIŠČE

V družbi Javno podjetje Nigrad, d. o. o., si prizadevamo za sprotno in transparentno obveščanje javnosti o dogodkih, povezanih z našo družbo in njenim delom, ter učinkovito komuniciranje z novinarji in predstavniki medijev. Zavezani smo k doslednemu spoštovanju zakonskih predpisov, od katerih so za naše delo na področju obveščanja in ozaveščanja še posebej pomembni Zakon o medijih (ZMed), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A). Na straneh Nigradovega novinarskega središča najdete vse pomembne informacije na enem mestu, za vsa vprašanja pa smo vam z veseljem na voljo.

Kontakti

Pooblaščene osebe za obveščanje javnosti

PR JHMB

predstavništvo za stike z javnostjo

T: 02 45 00 300
E: pr@jhmb.si

Tomaž Kavnik

direktor družbe

T: 02 45 00 302
E: tomaz.kavnik@nigrad.si

Matjaž Kerbler

vodja službe javne prometne površine – za informacije v zvezi z javnimi prometnimi površinami in zimsko službo

T: 02 45 00 300
E: matjaz.kerbler@nigrad.si

 

Pooblaščena oseba za posredovanje informacij javnega značaja

Irena Bartok

pristojna oseba za skupino v holding povezanih družb

T: 02 250 54 22
E: irena.bartok@jhmb.si

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.