O nas

Družba Javno podjetje Nigrad, d. o. o., opravlja komunalne dejavnosti, 
organizirane kot gospodarske javne službe, za potrebe lokalnih skupnosti, 
podjetij, ustanov in individualnih naročnikov. Dejavna je v SV-Sloveniji, 
predvsem na širšem območju mesta Maribor.

Osebna izkaznica

T: 02 45 00 300
E: info@nigrad.si
S: www.nigrad.si
F: www.facebook.com/nigrad.si

Osnovni podatki:

Družba: Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o.
Skrajšano ime: Javno podjetje Nigrad, d. o. o.
Sedež: Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

Matična št.: 5066310000
ID za DDV: SI 71083715
Transakcijski račun: 04515-0000498021 pri NKBM
Osnovni kapital: 3.259.316,57 EUR
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Mariboru, št. vložka: 10066200
Uprava: mag. Andrej Rihter, direktor

 

Nadzorni svet:

 • Dejan Stanko, član
 • Izidor Polanec, član
 • Gregor Ficko, član
 • Primož Tručl, član
 • Mišo Pušnik, član (PD)
 • Bojan Šuman, član (PD)

Število zaposlenih: 240
Velikost gospodarske družbe: veliko podjetje

Glavne dejavnosti družbe:

 • vzdrževanje in upravljanje ulic, trgov in cest s pripadajočimi objekti in napravami,
 • vzdrževanje in upravljanje kanalizacijskega sistema,
 • vzdrževanje in upravljanje javne razsvetljave in prometne signalizacije,
 • vzdrževanje in upravljanje javnih parkirišč,
 • izvajanje gradbenih in ostalih del za potrebe komunalne infrastrukture,
 • akreditirana dejavnost – preizkusni laboratorij.

Notranja organiziranost družbe:

Uprava:

 • Služba kakovosti
 • Odnosi z javnostmi

Poslovna področja:

 • Računovodsko-finančna služba
 • Služba za ravnanje s človeškimi viri
 • Komerciala
 • Vozni park
 • Služba za upravljanje z viri in razvoj
 • Upravno-tehnična služba (seznam uradnih oseb)
 • Operativne službe:
  • Javne prometne površine
  • Kanalizacija
  • Javna razsvetljava in prometna semaforizacija

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.