Osmo srečanje lokalne mreže deležnikov URGE projekta

V projektu URGE (https://urbact.eu/urge), katerega partner je tudi Nigrad d.o.o., se počasi bližamo koncu projekta. Projekt, ki se osredotoča na tematike krožnega gospodarstva v gradbeništvu, bo zaključen v poletnih mesecih tega leta. V okviru projekta smo oblikovali tudi skupino lokalnih deležnikov (ULG - URBACT Local Group), katera se redno sestaja ter uspešno s svojo strokovnostjo in znanjem dopolnjuje delovanje Nigrada v omenjenem projektu. V mesecu februarju smo organizirali že osmo srečanje deležnikov (17.2.2022), ki je potekalo online.

Na našem osmem srečanju ULG smo se posvetili pripravi vsebine osnutka našega integriranega akcijskega načrta - Integrated Action Plan (IAP). Osnutek IAP smo predhodno dopolnili s komentarji zunanjih ekspertov, s katerimi smo se sestali v mesecu decembru 2021 ter dopolnitve v okviru ULG sestanka nadgradili. Prav tako smo se v okviru sestanka posvetili vsebinam, ki so bile predstavljene na COORD1 sestanku (Coordination Meeting), ki je potekal online in pod okriljem mesta Granada v mesecu februarju.

Najlepša hvala vsem našim članom ULG ter njihovemu prispevku, podpori in pomoči tako med samimi srečanji, kakor tudi na splošno v času projekta in izvajanja projektih aktivnosti.

 

The 8th meeting of the URGE local stakeholders’ network

 

The URGE project (https://urbact.eu/urge), where Nigrad d.o.o. is also a partner, is slowly coming to an end. At the project, which will end in summer this year, we focus on the topic of the circular economy in construction. As part of the project, we also formed a group of local stakeholders (ULG - URBACT Local Group), which meets regularly and successfully complements the activities of Nigrad in the mentioned project with their expertise and knowledge. In February we organized the 8th stakeholder meeting (on February 17, 2022), which took place online.

At our 8th ULG meeting, we elaborated the content for our draft Integrated Action Plan (IAP). We previously supplemented the draft IAP with the comments of external experts, with whom we met in December 2021, and upgraded the amendments within the ULG meeting. As part of the meeting, we also focused on the held COORD 1 meeting (Coordination Meeting), which took place under the auspices of the city of Granada in February 2022.

Thank you to all our ULG members and their contribution, support, and help during the meeting and overall, during the project.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.