položnice in e-računi

Položnice in E-Računi

Položnice

Obveščamo vas, da se od 15. 11. 2012  prenesejo vsi postopki otvoritev, sprememb in ukinitev direktnih bremenitev (trajnikov) za naše položnice po pravilih SEPA (krajše SDD)
iz bank na naše podjetje.
Otvoritve ali ukinitve direktnih bremenitev lahko naredite na naši spletni strani
»www.nigrad.si  – Položnice«.
Spletni obrazec izpolnite, natisnete, podpišete in nam ga pošljete po pošti, lahko pa se osebno zglasite v času uradnih ur, kjer vam bomo to uredili mi.
S seboj morate imeti osebni dokument in bančno kartico.

Za uporabnike, ki že plačujejo položnice preko direktnih bremenitev (trajnikov), se bodo plačila vršila naprej nemoteno.

Več informacij najdete:
•    na naši  spletni strani www.nigrad.si,
•    tel.: 45-00-300, 45-00-364, 45-00-375,
•    soglasje za direktno bremenitev,
•   info@nigrad.si

 

E-Računi

Nigrad d.d. svojim uporabnikom, omogoča preprosto elektronsko prejemanje računov preko e-pošte in spletne banke. E-računi so okolju prijazni saj nadomeščajo klasične papirnate račune,  plačevanje je hitro in enostavno, plačani e-računi so shranjeni v arhivu spletne banke.

Na e-račun se lahko naročite na enega od naslednjih načinov:

•    v vaši spletni banki opravite naročilo v razdelku e-računi-prijava ali
•    izpolnite obrazec »Soglasje za prejemanje E-računov«

Spletni obrazec izpolnite, natisnite, podpišite in nam ga pošljite po pošti, lahko pa se osebno zglasite v času uradnih ur, kjer vam bomo to uredili mi.

Nigrad d.d.

 

Obvestila

 
Januar 2017
 

Obveščamo vas, da je izvajalec javne službe podjetje Nigrad, d. d., v skladu s 25. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) na svoji spletni strani www.nigrad.si objavil informacije o:

 
Februar 2017
 
1. Hotinjski potok:

Obveščamo vas, da je izvajalec javne službe podjetje Nigrad, d. d., v skladu s 25. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) na svoji spletni strani www.nigrad.si objavil informacije o:2. ČN 0, 66, 99, 991:

Spoštovani,
 
obveščamo vas, da smo na naši spletni strani www.nigrad.si objavili seznam lokacij in izvedli pisno obvestilo uporabnikom glede  obveznega  črpanja. Ti uporabniki so zavezani naročiti storitve prevzema blata iz obstoječih pretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav ali komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic, skladno s 17.,28.,29.,44. in 45. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 98/2015) pri izbranem izvajalcu javne službe, ki je v vaši občini podjetje Nigrad d.d..
Storitev  je  potrebno naročiti, najmanj enkrat na tri leta, uporabniki iz objavljenega seznama lokacij,  pa  zapadejo v naročilo storitev v letu 2017.3. Omrežnina -  Mestna občina Maribor:

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je na vašem računu dodana nova postavka in sicer postavka omrežnina, ki je vir za investicijsko vzdrževanje obstoječega kanalizacijskega omrežja in investicije v gradnjo manjkajočega kanalizacijskega sistema v mestu. To je namenski prihodek v proračun Mestne občine Maribor, ki se bo koristil izključno in samo za vzdrževanje, obnavljanje in gradnjo kanalizacijskega sistema. Na podlagi Evropske direktive (Direktiva št. 91/271/EGS z vsemi spremembami), je bila na državni ravni oblikovana Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. L. RS št. 98/2015) in Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12). Skladno z omenjenima Uredbama so bile usklajene cene, ki jih je Mestni svet MO Maribor sprejel 1.2.2017 s Sklepom o potrditvi cen odvajanja odpadnih voda in omrežnine v mestni občini Maribor MUV št. 1/2017. Gre za povišanje cene, ki je skladna s sprejeto slovensko zakonodajo, ki je državne predpise uskladila z evropskimi direktivami  na tem področju, zato je bila uskladitev obvezna tako za državo kot za občine.
Zagotavljamo vam, da bomo s temi sredstvi lahko dosegali cilje in standarde kanalizacijskega sistema, ki jih MO Maribor mora zagotoviti skladno s predpisi.
Za več informacij pa vas vabimo na našo spletno stran www.nigrad.si.


 
Marec 2017
 
1. Splošno obvestilo:

Obveščamo vas, da smo na spletni strani www.nigrad.si objavili seznam lokacij za črpanje, ki so skladno s 17.,28.,29.,44. in 45. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) obvezane za naročilo storitve prevzema blata iz obstoječih pretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav ali komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri izbranem izvajalcu javne službe ko je to potrebno, vendar najmanj enkrat na tri leta oz. zapadejo v leto 2017. Sporočamo vam, da je izbrani izvajalec javne službe v vaši občini družba Nigrad, d. d. Za prevzem blata pokličite 02/45 00 382 ali pišite na kanalizacija@nigrad.si.2. ČN 0, 66, 99, 991:

Obveščamo vas, da je na vašem računu dodana nova postavka in sicer postavka omrežnina, ki je vir za investicijsko vzdrževanje obstoječega kanalizacijskega omrežja in investicije v gradnjo manjkajočega kanalizacijskega sistema v mestu. To je namenski prihodek v proračun Mestne občine Maribor, ki se bo koristil izključno in samo za vzdrževanje, obnavljanje in gradnjo kanalizacijskega sistema. Na podlagi Evropske direktive (Direktiva št. 91/271/EGS z vsemi spremembami), je bila na državni ravni oblikovana Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. L. RS št. 98/2015) in Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12). Skladno z omenjenima Uredbama so bile usklajene cene, ki jih je Mestni svet MO Maribor sprejel 1.2.2017 s Sklepom o potrditvi cen odvajanja odpadnih voda in omrežnine v mestni občini Maribor MUV št. 1/2017. Gre za povišanje cene, ki je skladna s sprejeto slovensko zakonodajo, ki je državne predpise uskladila z evropskimi direktivami  na tem področju, zato je bila uskladitev obvezna tako za državo kot za občine.
Zagotavljamo vam, da bomo s temi sredstvi lahko dosegali cilje in standarde kanalizacijskega sistema, ki jih MO Maribor mora zagotoviti skladno s predpisi.
Za več informacij pa vas vabimo na našo spletno stran www.nigrad.si.


 
April 2017
 
1. Kanal:

V skladu s 17. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/2012, 64/2014, 98/2015; ukrepi za padavinsko vodo) morajo lastniki objektov odvajati padavinsko odpadno vodo, ki se steka s streh objektov, neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabijo kot dodaten vir za namene, pri katerih ni treba zagotavljati kakovosti za pitno vodo, npr. splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje. V javno kanalizacijo padavinska odpadna voda ne spada, saj povzroča nemalo nevšečnosti, kot je npr. poplavljanje objektov ali nezmožnost zagotavljanja odvajanja odpadne vode do sistema za čiščenje. Samo z upoštevanjem vseh predpisov lahko zagotovimo nemoten potek odvajanja odpadne vode, zato vas prosimo, da s padavinsko odpadno vodo sistema javne kanalizacije ne obremenjujete. Želeli bi vas obvestiti, da se lahko naročite na e-račune, obrazec najdete na https://www.nigrad.si/poloznice-in-e-racuni - »Soglasje za prejemanje e-računov«, ali pa se prijavite na prejemanje e-računa preko svoje spletne banke.2. ČN 66:

Investitorje ali lastnike objektov, v katerih nastaja komunalna odpadna voda, obveščamo, da je v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS. št. 64/2012, 64/2015, 98/2015) potrebno vse obstoječe greznice ali male čistilne naprave na območju javne kanalizacije opustiti in zagotoviti odvajanje komunalne vode v javno kanalizacijo. Želeli bi vas obvestiti, da se lahko naročite na e-račune, obrazec najdete na https://www.nigrad.si/poloznice-in-e-racuni - »Soglasje za prejemanje e-računov«, ali pa se prijavite na prejemanje e-računa preko svoje spletne banke.


 
Maj 2017
 
ČN 66:

Investitorje ali lastnike objektov, v katerih nastaja komunalna odpadna voda, obveščamo, da je v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS. št. 64/2012, 64/2015, 98/2015) potrebno vse obstoječe greznice ali male čistilne naprave na območju javne kanalizacije opustiti in zagotoviti odvajanje komunalne vode v javno kanalizacijo.

Želeli bi vas obvestiti, da se lahko naročite na e-račune, obrazec najdete na Soglasje za prejemanje e-računov, ali pa se prijavite na prejemanje e-računa preko svoje spletne banke.Vsi uporabniki, ki zapadejo v praznitev 2017:

Obveščamo vas, da smo na naši spletni strani www.nigrad.si objavili seznam lokacij in izvedli pisno obvestilo za obvezno črpanje, ki zapadejo v obvezo za naročitev storitve prevzema blata iz obstoječih pretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav ali komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic skladno s 17.,28.,29.,44. in 45. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 98/2015) pri izbranem izvajalcu javne službe, ki je v vaši občini le podjetje Nigrad d.d. Naprošamo vas, da naročilo za črpanja izvedete telefonsko na tel. 02 45 00 382 oziroma na elektronski naslov kanalizacija@nigrad.si oz. osebno na sedežu družbe Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor. Želeli bi vas obvestiti, da se lahko naročite na e-račune, obrazec najdete na www.nigrad.si/poloznice-in-e-racuni - »Soglasje za prejemanje e-računov«, ali pa se prijavite na prejemanje e-računa preko svoje spletne banke.