SVETOVNI DAN VODA 2022 »NAREDIMO NEVIDNO VIDNO«

Svetovni dan voda obeležujemo vsako leto 22. marca, od leta 1992, ko je bil izbran na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v brazilskem Riu de Janeiru. Vsako leto svetovni dan voda osvetljuje pomen vode z različnih vidikov. Letošnja osrednja tema je »Podzemna voda: naredimo nevidno vidno«.  

Kar tretjina vse sladke vode je skrita pod površjem. Takšni vodi rečemo podzemna voda. Podzemna voda nastaja s pronicanjem padavinske in površinske vode skozi kamnine oziroma prepustne plasti, po katerih teče gravitacijsko proti neprepustni podlagi, nad katero se zbira. Podzemna voda se zadržuje na neprepustnih plasteh pod površjem, od koder jo črpamo za pitje in tudi za druge namene (za namakanje, tehnološko vodo, ogrevanje in hlajenje s toplotnimi črpalkami, za termalne vode za kopanje ter za ustekleničenje). Podzemna voda se premika, hitrost premikanja pa je odvisna od nagnjenosti in sestave kamninske plasti, kjer je podzemna voda.

Dejstvo, da je podzemna voda skrita pod zemeljskim površjem, pogosto daje lažni občutek, da je zaščitena pred morebitnim onesnaženjem, ki ga povzroča človek s svojimi dejavnostmi (kmetijstvo, industrija, komunalne odpadne vode).

Vendar ima podzemna voda slabo samočistilno sposobnost in onesnaženje, ki zaide v podzemno vodo, se zaradi specifičnih fizikalnih in kemijskih procesov tam zadržuje daljši čas. Zato je najpomembnejša naloga vseh nas preprečevanje vsakršnega onesnaženja, še posebej ob dejstvu, da podzemne vode zagotavljajo skoraj celotno oskrbo s pitno vodo v Sloveniji.

Prav zaradi boljšega stanja podzemnih vod se, kot že zapisano, za oskrbo s pitno vodo večinoma uporabljajo podzemne vode. Za pripravo pitne vode iz podzemne vode so na splošno potrebni manj zahtevni in cenejši tehnološki postopki priprave. V številnih primerih ima podzemna voda celo že lastnosti pitne vode.

NIGRAD iz Skupine JHMB

Pri rednem vzdrževanju in intervencijah sistema javne kanalizacije Nigrad iz Skupine JHMB čedalje pogosteje ugotavlja, da se v kanalizaciji nahajajo stvari, ki tja ne sodijo. Največkrat gre za palčke za ušesa, plenice, (odpadni) tekstil, pesek, olja in maščobe, ostanke hrane, celo zdravila in gradbene odpadke. Tovrstna neodgovorna dejanja neugodno vplivajo na obratovanje javnega kanalizacijskega sistema. V straniščno školjko sodijo samo človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir. Straniščna školjka je vstop v kanalizacijski sistem in ravnanje vseh nas je bistveno za delovanje tega sistema in očiščenje odpadne vode. Straniščna školjka ni koš za smeti, odpadna voda pa je dragocen obnovljiv vir, zato vanjo ne mečimo stvari, ki tja ne sodijo.

SPOŠTUJMO CELOVIT VODNI IN ODPADKOVNI KROG 

Odpadki ne spadajo v kanalizacijo, saj kanalizacija ni smetnjak. 

Dodatne preglavice v kanalizacijskem omrežju povzročajo tudi ostanki hrane, ki končajo v straniščni školjki. Takšni odpadki so odlična vaba za glodavce, ki se lahko zaradi tako »ugodnih« življenjskih pogojev v bližini naselijo in razmnožujejo. 

Odpadki sodijo v zanje namenjene odpadne posode ali v zbirne centre.

POSLEDICE NEODGOVORNIH RAVNANJ

Najpogosteje prihaja do mehanskih poškodb na črpalkah za prečrpavanje odpadne vode ali celo do zastoja tovrstnega sistema. 

Takšno početje lahko spremeni sestavo odpadne vode, to pa vodi v upočasnjeno delovanje biološke stopnje čiščenja na končnem sistemu za čiščenje odpadne vode na čistilnih napravah. 

V skrajni fazi pomeni tudi ustavitev prečrpavanja in s tem prihaja do večjih poškodb ali do popolnega uničenja naprav.

V kanalizaciji zaradi vedno pogostejše uporabe vse večjo težavo predstavljajo vlažilni in čistilni robčki. Ti nikakor ne sodijo v straniščno školjko. Zaradi svojih lastnosti namreč zastajajo na kritičnih mestih v ceveh, se tam sprimejo s preostalimi odpadki, ki v kanalizacijo ne sodijo in tvorijo večje skupke, ki povzročajo zamašitve hišnih napeljav in kanalizacijskih cevi ter okvare črpalk in drugih naprav, potrebnih za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.