Začenja se gradnja krožnega križišča Streliška–Kardeljeva cesta

MO Maribor bo še v tem tednu izvedla uvedbo v delo za projekt Krožno križišče Streliška cesta–Kardeljeva cesta, ki predstavlja začetek del IV. etape zahodne obvoznice. Investicijo MO Maribor izvaja skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo.

Predvidena ureditev obsega ureditev štirikrakega enopasovnega krožnega križišča premera 36 metrov z ureditvijo vseh priključnih krakov, površino za kolesarje in pešce, ki bodo vodeni izven vozišča, odvodnjavanje, cestno razsvetljavo in ureditev komunalnih vodov.

Investicijo v višini 1,78 milijona evrov MO Maribor izvaja skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI). DRSI sofinancira investicijo v vrednosti 762.685 evrov. Investicijo izvajata podjetji Pomgrad in Nigrad, ki je del Skupine JHMB. Rok za izvedbo del je 4 mesece.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.