Zimska služba pripravljena na začetek vzdrževalnih del

S 15. novembrom se na slovenskih cestah uradno začenja zimska sezona, ki bo koledarsko trajala do 15. marca 2023. V tem času bodo enote zimske službe v stalni pripravljenosti, vsa vozila v prometu pa morajo biti ustrezno opremljena z obvezno zimsko opremo. Pooblaščeni izvajalec zimskega vzdrževanja na območju Mestne občine Maribor je tudi v aktualni zimski sezoni javno komunalno podjetje Nigrad iz Skupine JHMB, ki bo dela izvajalo skupaj s kooperanti in podizvajalci.

"Včeraj smo izvedli t. i. suho vajo – pregled vseh plužnih enot, za začetek sezone pa je v zalogi še približno 1060 ton soli, skupaj 800 kubičnih metrov posipnega peska in 200 m3 mešanega agregata. Program izvajanja zimske službe je usklajen z zahtevami krajevnih skupnosti in mestnih četrti, za izvajanje del pa bo tudi letos na voljo 80 plužnih enot in 150 sodelavcev. V izvajanje zimske službe je vključen tudi Režijski obrat Mestne občine Maribor, ki bo sodeloval pri ročnem čiščenju na dogovorjenih lokacijah v mestu. Enote, ki so v stalni pripravljenosti, pričnejo s pluženjem, ko na glavnih cestah zapade do 10 centimetrov snega, kriterij za ostale ceste pa je do 15 centimetrov," navaja Matjaž Kerbler, vodja službe javne prometne površine in vodja zimske službe pri Nigradu.

Po besedah vodje Urada za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor Suzane Fras bodo v sezoni 2022/2023 na območju MOM za izvajanje del v zimski sezoni namenili 1.400.000 EUR: "Na sestanku štaba zimske službe so pristojni za izvajanje zimskega vzdrževanja pri Nigradu poleg akcijskega načrta predstavili tudi zaloge posipnih materialov in potrdim lahko, da smo ob začetku zimske službe ustrezno založeni s soljo in peskom. Prav tako je za koordinirano izvajanje zimske službe vzpostavljena komunikacija med Nigradom in vzdrževalci državnih cest na območju MOM. Za aktualno zimsko sezono imamo v proračunu na voljo 1,4 milijona evrov, medtem ko je bilo v lanski sezoni realizacije za natanko 1.392.801 evrov. Če pa bo snežnih padavin več, kot jih je bilo v lanski zimi, pa bomo primorani zagotoviti dodatna sredstva. Prav tako so se podražili agregati za posip, sol in naftni derivati."

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.