Najpogostejša vprašanja in odgovori o zimski službi

Pooblaščeni izvajalec zimske službe na območju MOM je komunalno podjetje Nigrad Maribor, ki dela izvaja v sodelovanju s podizvajalci in kooperanti.

Pooblaščeni izvajalec zimske službe, komunalno podjetje Nigrad, mora vsako leto pripraviti program izvajanja zimske službe, ki ga pred tem uskladi z zahtevami mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Program, ki mora biti pripravljen do 15. oktobra, potrdi strokovna služba MOM. Izvajalec zimske službe redno obvešča javnost o poteku aktivnosti v času zimske sezone.

Enote zimske službe so v stalni pripravljenosti od 15. novembra do 15. marca. Zimska služba pa, v primeru neugodnih vremenskih razmer, lahko prične z delom tudi pred uradnim začetkom izvajanja zimske službe oz z delom nadaljuje tudi po 15. marcu.

Za vodenje in koordiniranje del v zimski službi skrbi Operativni štab zimske službe, ki spremlja, vodi in usklajuje aktivnosti. Operativni štab se sestaja po potrebi, o svojem delu pa poroča pristojnim službam.

Člani Operativnega štaba zimske službe so vodje pristojnih oddelkov podjetja Nigrad, predstavnik strokovne službe MOM, predstavnik oddelka za varstvo okolja, urejanje prostora ter promet in zveze MOM, predstavnik Prometne policije in predstavnik Medobčinskega inšpektorata Maribor.

Ročni in strojni posip, pluženje cest, ulic, trgov in pločnikov, čiščenje kolesarskih stez, čiščenje avtobusnih postajališč, čiščenje požiralnikov in odvoz snega.

Prva prioriteta so glavne in zbirne ceste v dolžini cca 200 km, druga prioriteta so lokalne in strme ceste v dolžini cca 150 km, tretja prioriteta so javne poti in krajevne ceste v dolžini cca 400 km, kjer se posip in pluženje izvajata samo po naročilu MOM.

Posip po določenem planu traja v povprečju 4 ure.

Za posip uporablja izvajalev sol, pesek in CaCl.

Za preprečevanju poledice je najbolj učinkovit t.i. mokri posip, ki je sestavljen iz mešanice tekočine CaCl in soli.

S pluženjem cest izvajalec praviloma prične, ko zapade do 10 cm snega.

Akcija pluženja cest traja najmanj 8 ur, trajanje posamezne akcije pa je odvisno od količine snežnih padavin.

Akcija posipa in pluženja pločnikov za 1. in 2. prioriteto traja okoli 12 ur.

Izvajalec skrbno spremlja meteorološke napovedi, ob tem pa so mu v pomoč pri odločanju tudi informacije z lastnih cestno vremenskih postaj. Cestno vremenski postaji sta postavljeni na Titovem mostu in na krožišču pod Pohorsko vzpenjačo.

Vsa vozila, vključno z vozili kooperantov in soizvajalcev, so opremljena s sistemom GPS, ki omogoča sledenje, navigacijo, komunikacijo in upravljanje z voznim parkom. Ta oprema, s pomočjo mobilnega omrežja, zagotavlja centralni nadzor voznega parka in komunikacijo z vozili.

• označba cest s snežnimi koli 193 km

• deponije za ročni posip 234 kom

• ceste in ulice 750,9 km

• pločniki 464 km

• avtobusna postajališča 376 kom

• stopnišča 42 kom

• parkirišča 29,1 km2

• parkirna mesta - modra cona 2,3 km2

- bela cona 26,6 km2

• večji mostovi in nadvozi 8 kom

• večja križišča 69 kom

• prehodi za pešce 942 kom

Povprečna poraba materiala v sezoni je bribližno 2500 ton soli, 50 ton CaCl in 2800 kubičnih metrov peska.

Za izvedbo navedenih del ima Nigrad, skupaj s soizvajalci in kooperanti, na voljo okoli 80 plužnih enot in 150 zaposlenih delavcev.